FACEBOOK...
MENU...
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI)
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI) powstała w 2005 r. jako kontynuatorka międzyrządowej inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI. Misją organizacji jest wspieranie Ukrainy w procesie integracji ze strukturami europejskimi i euro-atlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski i innych krajów regionu. Fundacja współpracuje także z partnerami z Mołdawii, Gruzji i Armenii, a także z organizacjami z krajów UE oraz USA.

www.pauci.org
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OFPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita