FACEBOOK...
MENU...
Kolekcja Galerii Książki

Zaprezentowane w oświęcimskiej Bibliotece Galeria Książki dokumenty związane z wolnością i prawami człowieka są elementem projektu skierowanego do młodzieży. - Zależy nam, aby w mieście, w którym w czasie II wojny zanegowane zostały wszelkie wartości, prowadzona była edukacja na rzecz poszanowania podstawowych praw człowieka– mówi Mariola Talewicz, wicedyrektorka Biblioteki Galeria Książki. – Prezentujemy kopie ważnych dokumentów, których uchwalenie lub przyjęcie miało wpływ dla rozwoju prawa międzynarodowego i utrwalenia demokracji w świecie. Ekspozycji towarzyszą lekcje biblioteczne i konferencje, które wprowadzają uczniów w tę tematykę. Dodatkowo projekt poszerza symbolikę Oświęcimia.

Wśród zaprezentowanych na wystawie dokumentów są m.in.: Konstytucja 3 Maja, Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Francuska, 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980 r., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka.

Poniżej - lekcje biblioteczne, z których mogą skorzystać bezpłatnie uczniowie gimnazjów i szkół średnich. 

Pliki do pobrania:

Lekcje.pdf (Rozmiar: 0.19 MB)
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu