FACEBOOK...
MENU...
Rzecznik Praw Obywatelskich (w latach 2010–2015): Ochrona praw człowieka pozostaje w XXI wieku prawdziwym wyzwaniem. Z jednej strony, zarówno w Polsce, jak i na świecie mamy poważne osiągnięcia w tym zakresie, nasza praca wolnych, demokratycznych społeczeństw przynosi efekty. Z drugiej jednak - do rangi gorzkiego symbolu urasta dziś fakt, że właśnie do Polski przybyły pierwsze grupy uchodźców z Krymu. A przecież nie mamy pewności, czy za nimi nie staną następne, znacznie liczniejsze, uciekające przed wojnami, biedą, prześladowaniami politycznymi czy religijnymi. Dlatego potrzebna nam jest refleksja i debata na ten temat – prowadzona w pobliżu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau nabiera ona szczególnego znaczenia i wagi. Pokazuje, do czego prowadzi zaprzeczenie godności człowieka, nieuznawanie jego prawa do wolności i demokracji.
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OFPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita