Kto jest najbardziej odpowiedzialny za zbrodnię ówczesnego świata?

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Kto jest najbardziej odpowiedzialny za zbrodnię ówczesnego świata?

Jak powstaje zło? Kto jest jemu winien: sprawcy, wykonawcy czy pomocnicy? Ktoś kto wydał rozkaz, czy ten, kto go wykonuje, czyli umieszcza w komorze gazowej gaz i trzyma olbrzymi miecz? Może ten kto stwarza odpowiednie warunki do powstania zła? Jaka ocena przysługuje się tym którzy, aby przeżyć poświęcili czyjeś życie? Ludzi odpowiedzialnych za kataklizm człowieka można podzielić na trzy podstawowe grupy, które czasem dają oznakę przenikania się między sobą. Pierwszą grupę tworzą podejmujący decyzje, którzy wydają rozkazy, drugą tzw. sprawcy wykonawczy, w trzeciej grupie znajdują się pomocnicy. Zachowania wykonawców rozkazów wahają się pomiędzy odmową i sabotowaniem wykonywania poleceń, przez oportunizm i lojalność wobec władzy aż po nadgorliwość.

Często występują pytania o skalę konsekwencji za zbrodnię, o powstawanie i szerzenie się zła, a także o nieporządek na świecie. Odpowiedź na wszystkie pytania znali uczestnicy IX Ogólnopolskiej konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa XX wieku. Konferencja cieszyła się dużym zaangażowaniem. Trwała ona nie przerwanie przez trzy dni. Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników, którzy reprezentowali 19 uniwersytetów i uczelni wyższych oraz miejsca pamięci i organizacje pozarządowe z całej Polski. Na konferencji wygłoszono 53 referaty, które do tej pory cieszą się popularnością i zawierają wiele cennych informacji, które są przestroga dla współczesnego społeczeństwa.