Ogród Sprawiedliwych-ogrodem bohaterów

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Ogród Sprawiedliwych-ogrodem bohaterów

W Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskim Muranowie miało miejsce uhonorowania trzech kolejnych osób. Byli nimi Rafał Lemkin, Armin Wegner i ks. Adalbert Wojciech Zink. Doktor Alicja Bartuś osobiście dokonała odsłonięcia pamiątkowego kamienia dla Rafała Lemkina  Inicjowała ona to uhonorowanie. Warto zaznaczyć, że Tytułem Sprawiedliwego upamiętniane są jedynie osoby nieżyjące. Tytuł ten jest przyznawany za wyjątkowy, czcigodny czyn. Sprawiedliwymi nazywa się tych, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku.

Inicjatorem pierwszego polskiego Ogrodu Sprawiedliwych byli: Dom Spotkań z Historią oraz włoska Fundacjia Gariwo, przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Wola. Do tej pory tytuł Sprawiedliwego otrzymali:  Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski, Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Petro Hryhorenko, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki, Jan Zieja, Natalia Gorbaniewska, Jan Jelinek i Roberto Kozak. Były to osoby wyróżniające się nadludzką godnością. Ci ludzie znali i wiedzieli o istnieniu Praw Człowieka i Obywatela. Nie pozwolili na pozbawienie godności innego człowieka. Umieli poradzić sobie w nadludzkich warunkach. Nie bali narażać się życia i zdrowia swojego jak i swoich bliskich. Pamiętali o wszelkich uczuciach i potrzebach drugiego człowieka.