Czym jest wolność?

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Czym jest wolność?

Wolność jest jedną z największych wartości człowieka, którą pilnują władze narodu. Jednak czasem może być ona zakłócona poprzez zło, które łatwo się rozprzestrzenia na danej przestrzeni. Na myśl o złu nasuwa się pytanie: kto jest za nie odpowiedzialny. Nad odpowiedzią na te pytanie zastanawia się wiele ludzi. Kwestię tą rozwiązać mogą liczne konferencje, które dyskutują nad złem w dawnym i obecnym świecie, a także nad postawą ludzi, którzy ingerują w kompetencje zła.

Bolesne wydarzenia w Auschwitz nie uchroniło Bośni i Rwandy: W trakcie V Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka uczestniczący w konferencji “Europa wobec wyzwań XXI wieku. Wolność słowa / Wolność kłamstwa” rozmawiali o barierach wolności oraz o konsekwencjach, które niosą za sobą wszelkie słowa. Jedna z uczestniczek konferencji dr. Alicja Bartuś oznajmiła, że w każdym okręgu muszą działać silniejsze od władzy, a także od ich polityki ogniska, które będą mówiły prawdę i tylko prawdę, a także będą szerzyły wiedzę, informacje i fakty. We współczesnym ustroju rolę taką przypisuje się mediom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, a także fundacjom. W ten sposób te instytucje budują fundament polskiego, zjednoczonego społeczeństwa, które po tragicznych wydarzeniach może przetrwać kolejne tysiące lat. Od ich siły zależy podatność ludu i suwerena narodu na kłamstwa i manipulacje, które niszczą istniejący porządek i prowadzą do kolejnych wojen. Społeczeństwo żyjące w ładzie ma większą szansę realizowania prawdy i dotarcia do historycznych faktów.