Bomby termobaryczne – czy są nielegalną bronią masowego rażenia?

Bomby termobaryczne - czy są nielegalną bronią masowego rażenia?

Wszyscy słyszeliśmy o bombach termobarycznych, ale czy rzeczywiście spełniają one kryteria uznania ich za “broń masowego rażenia”? Choć nie są zapalnikami, mogą zadawać ofiarom straszliwe cierpienie. Ale czy są one nielegalne? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Oto kilka powodów, dla których bomby termobaryczne są zakazane przez Konwencję Genewską.

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z gamefactor.pl

Bomby termobaryczne są zakazane przez Konwencje Genewską

Bomby termobaryczne nie są bezprawne jako broń, ale ich użycie może w pewnych sytuacjach naruszać prawo międzynarodowe. Mogą być używane zarówno w międzynarodowych, jak i niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych. Broń taka jest zakazana na mocy konwencji genewskich, ponieważ jest niehumanitarna, a jej użycie przedłużyłoby agonię ludności cywilnej. Użycie broni termobarycznej przeciwko ludności cywilnej naruszałoby konwencje genewskie i może być uznane za zbrodnie wojenne.

Broń termobaryczna jest z natury niedyskryminująca. Generują dużą liczbę ofiar cywilnych, które przerastają wojskowe systemy medyczne. Dodatkowo mogą one powodować szkody wśród ludności cywilnej. W związku z tym broń termobaryczna jest nielegalna. Jednak czasami są one używane w czasie wojny. Niniejszy artykuł analizuje ich użycie i legalność ich użycia. Na przykład w podręczniku Prawo wojenne Departamentu Obrony USA podano przykład, w jaki sposób taka broń może zabijać cywilów.

Chociaż amunicja termobaryczna nie jest wyraźnie zakazana w prawie międzynarodowym, to jej użycie przeciwko cywilom jest utożsamiane ze zbrodniami wojennymi. W związku z tym użycie ich przeciwko cywilom jest karalne na mocy konwencji haskich. Karim Khan, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), zapowiedział śledztwo w sprawie amunicji termobarycznej użytej na Ukrainie. Dochodzenie to pomoże ustalić, czy taka broń jest używana w czasie wojny.

Broń termobaryczna znana jest również jako bomby próżniowe. Wykonane są z mieszanki paliwowo-powietrznej, która tworzy dużą eksplozję, znacznie silniejszą niż konwencjonalne materiały wybuchowe. Są w stanie niszczyć budynki i zabijać niezliczoną liczbę cywilów. Nie są one jednak objęte konwencjami genewskimi i nie powinny być używane w wojnach. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć historię takiej broni i jej zastosowanie.

Mogą zadawać przerażające cierpienie

Zadawanie przerażających cierpień jest nie tylko straszną zbrodnią wojenną, ale jest również nielegalne w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Dzieje się tak dlatego, że taka broń powoduje nadmierne i niepotrzebne cierpienie ofiar. Ważne jest, aby unikać stosowania takiej broni w wojnach, ponieważ często jest ona wymierzona w personel wojskowy. Ponadto bomby lotnicze mogą powodować rozległe ofiary cywilne, ponieważ często są skierowane na obszary zaludnione i mają duży promień wybuchu. To nieproporcjonalne i masowe użycie tej broni stanowi ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej. Nawet Konwencja o niektórych broniach konwencjonalnych z 1980 r. nie zakazuje jednoznacznie bomb termobarycznych.

W przeciwieństwie do konwencjonalnej broni wojennej, bomby termobaryczne mogą zadać ogromną ilość śmierci i cierpienia. Chociaż nie są one nielegalne jako środki walki, ich użycie w wojnach i sytuacjach bezkonfliktowych nadal stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. Co więcej, użycie bomb termobarycznych przeciwko ludności cywilnej jest zabronione na mocy konwencji genewskich. Dlatego ich użycie przeciwko cywilom powinno być zabronione.

Według doniesień USA użyły bomb termobarycznych w Afganistanie przeciwko Al-Kaidzie. W ten sam sposób rosyjskie wojsko użyło bomb termobarycznych przeciwko Czeczenii w 2000 roku. Human Rights Watch powoływała się na humanitarne implikacje tej broni. Bomby mogą zadawać tak straszne cierpienia, że niemożliwe jest określenie dokładnej liczby ofiar. Broń ta jest w stanie zniszczyć całe bloki miejskie, zabijając setki cywilów.

Amunicja termobaryczna to broń jądrowa dla ubogich. Broń ta powoduje poważne uszkodzenia wszystkich systemów podtrzymywania życia w pobliżu. Wybuch, towarzyszące mu fale uderzeniowe i następująca po nich próżnia mogą całkowicie zatrzeć ofiary. W rzeczywistości mogą one nawet rozerwać ludzkie płuca. Jedną z ostatnio wykrytych na Ukrainie broni termobarycznych jest wielokrotna wyrzutnia rakiet TOS-1A. Przy zasięgu 2,5 mili i promieniu wybuchu 1000 stóp, broń termobaryczna może zniszczyć wszystko w tym obszarze.

Nie są to bronie zapalające

W rzeczywistości nie są nawet zapalające! Bomby termobaryczne to rodzaj broni energetycznej, która wykorzystuje ciepło do rozproszenia toksycznego paliwa. Broń ta nie jest zapalająca, ale skutki dla ludzi w przestrzeni są podobne. Oprócz rozpraszania toksycznego paliwa, bomby termobaryczne mogą również powodować ogromne szkody.

Broń termobaryczna jest prawdopodobnie legalna. Jako broń są przeznaczone do szybkiego i łatwego niszczenia sił wroga, nawet gdy przeciwnicy są za osłoną. Jak każda broń, musi być skierowana na uzasadnione cele wojskowe i użyta w sposób proporcjonalny. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, nie są one z natury zapalające, więc nie są zapalające, ale powodują znaczne cierpienia i mogą mieć konsekwencje.

Termobaryki mogą być bezprawne, ale z definicji nie są zapalające. Co więcej, ich użycie mogłoby potencjalnie naruszać zawarty w prawie międzynarodowym zakaz prowadzenia wojny masowej. Dlatego Rosja, Chiny i inni utrzymują broń termobaryczną. Trudno powiedzieć, czy zostaną one użyte w konflikcie, czy też nie. Nie są one zakazane we wszystkich wojnach, ale Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) rozpoczął aktywne śledztwo w sprawie użycia tej broni.

Bomby termobaryczne nazywane są również paliwowo-powietrznymi materiałami wybuchowymi. Stanowią one podklasę broni objętościowej i składają się z paliwa w postaci aerozolu, pojemnika na paliwo oraz dwóch oddzielnych ładunków wybuchowych. Pierwszy ładunek detonuje i rozprasza cząsteczki paliwa, podczas gdy drugi ładunek zapala paliwo i tlen w powietrzu, tworząc duży, niszczący wybuch. Ponieważ nie są one zamknięte, wytwarzana przez nie fala uderzeniowa może spowodować rozległe zniszczenia, w tym wśród ludności cywilnej.

Mogą penetrować bunkry

Bomby termobaryczne mają zdolność penetracji bunkrów i są przydatną bronią w sytuacjach wojennych. Mogą niszczyć budynki i pozycje obronne. Bomby te zostały pierwotnie opracowane przez Rosjan podczas II wojny światowej. W 2007 roku Rosja przetestowała w Afganistanie gigantyczną bombę termobaryczną. Bomba ta może przeniknąć do dwóch poziomów bunkrów i jest w stanie zniszczyć duży obszar miasta.

Broń ta może niszczyć budynki poprzez rozproszenie w powietrzu ogromnej chmury paliwa. Paliwo zapala się w wysokotemperaturowej kuli ognia i tworzy potężną falę uderzeniową. Broń ta jest skuteczna w niszczeniu budynków i schronów pod ziemią, ponieważ pozbawia ich mieszkańców tlenu. Broń ta była używana przez wiele narodów, od Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej do USA w latach 60-tych. Od tego czasu Sowieci stosują tę broń z dużym powodzeniem. Użycie broni termobarycznej w wojnie Rosji z Czeczenią jest naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego.

Bomby termobaryczne mogą wywołać ogromne pożary i rozpocząć wojnę w ciągu kilku minut od ich zdetonowania. Mogą też przenikać do bunkrów i stacji metra. Długotrwały wybuch może osiągnąć odległość ponad dwóch kilometrów i spowodować intensywne zniszczenia struktur i budynków w mieście. Broń ta jest dostępna w różnych rozmiarach i może być używana przeciwko celom cywilnym i wojskowym. Należy jednak uważać na państwa zbójeckie: Rosja i USA nie mają zakazu używania bomb termobarycznych w strefach wojennych.

Podczas wojny w Zatoce Perskiej Stany Zjednoczone użyły nowej generacji bomb termobarycznych przeciwko talibom w Afganistanie. Należała do nich bomba termobaryczna BLU-118/B11, przenosząca głowicę bojową o masie 2000 funtów, wyposażona w zestaw bomby ślizgowej i naprowadzana laserowo. Pociski Hellfire również posiadają głowicę termobaryczną. Obecnie wojsko amerykańskie opracowuje głowicę do pocisków Hellfire, która ma wykorzystywać te materiały wybuchowe.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *