Przestrzeganie praw człowieka

Przestrzeganie praw człowieka

Themaintanance of Human Rights jest procesem podtrzymywania praw jednostek wynikających z Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Proces ten charakteryzuje się systemem zasad, uprawnień i odpowiedzialności, które regulują funkcjonowanie rządów stanowych. Nieodłącznym elementem jest pojęcie federalizmu. Uprawnienia Prawa człowieka są podstawowymi…
Czytaj Dalej

Może Cię zainteresować