Ile jest praw człowieka?

Czym są prawa obywatelskie?

Prawa człowieka to zbiór zasad, które regulują zachowanie i zapewniają, że ludzie są traktowani równo. Istnieje jednak wiele sposobów, w jaki prawa człowieka mogą być naruszane. Feministki krytykują standardowe listy praw człowieka, ponieważ nie zawierają one kwestii, z którymi borykają się kobiety. Wczesne dokumenty dotyczące praw człowieka nie zawierały takich kwestii jak wybór reprodukcyjny czy handel kobietami. Aby te prawa mogły być uznane za ludzkie, kobiety muszą być uwzględnione na listach praw człowieka, ponieważ ich prawa człowieka są często naruszane i nadużywane w ich domach. W rzeczywistości większość przemocy wobec kobiet ma miejsce w sferze “prywatnej”.

Zasady międzynarodowych praw człowieka

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest odpowiedzialna za promowanie praw człowieka, w tym praw o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jednak mimo tych starań, w sytuacjach konfliktowych prawa te są często łamane. Wtedy do głosu dochodzą zasady międzynarodowego prawa praw człowieka. Wspomniane konwencje i deklaracje stanowią fundament międzynarodowego prawa praw człowieka. Zasady międzynarodowego prawa praw człowieka mają na celu ochronę i promowanie tych praw. Chronią one również jednostki przed przemocą państwa, wyzyskiem ekonomicznym, prześladowaniami politycznymi i arbitralnym zatrzymaniem.

Niektóre z podstawowych zasad międzynarodowych praw człowieka są wymienione w Europejskiej Konwencji, Konstytucji Amerykańskiej i Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka i Ludów. Konwencja Europejska zapisuje prawo do wolności zrzeszania się, stwierdzając, że jest ono “niezgodne z porządkiem publicznym”. Dalej precyzuje, że prawo do zawarcia małżeństwa jest powszechne i nie można go odmówić osobom z powodu niepełnosprawności. Artykuł 16 Konwencji o prawach dziecka zapewnia, że każde dziecko ma takie same prawa i otrzymuje silniejszą ochronę w ramach prawa.

Prawa człowieka są uniwersalne i niezbywalne. Nie są dowolnie nadawane ani uchylane przez żadne państwo. Są również niepodzielne. Innymi słowy, nie ma takich praw, z których nie mogliby korzystać wszyscy, także ubodzy. Jako takie, nie są one kwestią indywidualnego wyboru, ale zbiorowego dobra wszystkich istot ludzkich. Innymi słowy, jedno prawo nie może być realizowane bez realizacji innego.

Status praw człowieka

Pomimo postępu w dziedzinie praw człowieka, przed organizacjami zajmującymi się prawami człowieka wciąż stoją wyzwania. Większość z nich ma swoje siedziby w stolicach lub miastach, a dynamika tych miejsc może nie być reprezentatywna dla sytuacji praw człowieka na obszarach wiejskich. Niektóre organizacje są bardziej skuteczne w tworzeniu oddziałów krajowych, takich jak grupy kościelne, które mają już gotową sieć zwolenników i często są bardzo widoczne. Ponadto wiele z tych organizacji nie angażuje kobiet i mniejszości, czyli grup najbardziej narażonych na dyskryminację.

Prawa człowieka można zdefiniować pod względem ich funkcji politycznej. Można je postrzegać jako użyteczne normy praktycznej praktyki politycznej, które mogą odgrywać różne role w sprawach krajowych i międzynarodowych. Na przykład mogą chronić pilne interesy ludzkie, określając, kiedy dopuszczalna jest interwencja wojskowa lub sankcje gospodarcze. Pojawia się zatem pytanie: jaka jest rola praw człowieka? Istnieje wiele aspektów praw człowieka, a kwestie związane z tymi prawami mogą być dość złożone.

Przypisywanie praw człowieka Bogu może dawać im pewne bezpieczeństwo metafizyczne, ale niekoniecznie daje im to bezpieczeństwo praktyczne. Pogląd oparty na teologii może nie być skuteczny, gdy większość ludzi nie wierzy w Boga, który pozwoliłby im korzystać z ich praw. Odpowiednia praktyczność i skuteczność praw człowieka musi być udowodniona, zanim zostaną one zapisane w prawie. Jeśli prawa człowieka zostaną narzucone osobom niereligijnym, ryzyko krzywdy lub dyskryminacji jest wysokie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *