Projekt ustawy o prawach obywatelskich w Niemczech

Sygnatariusze Konwencji Genewskiej

W czwartek minister spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere ma opublikować projekt ustawy o prawach obywatelskich w Niemczech. Projekt ten wprowadziłby zasadnicze zmiany w wielu aspektach praw obywatelskich w Niemczech. Tutaj przyglądamy się niektórym z tych zmian. Ponadto przyjrzymy się, jak ustawa reguluje kwestię chust. A jeśli interesuje Cię historia ludności żydowskiej w Niemczech, koniecznie sprawdź poniższe artykuły.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale maximuscenter.pl

Żydzi wschodni nie mieli pełnych praw obywatelskich w Niemczech

Na początku XX wieku rząd niemiecki nie uznał praw ludności żydowskiej. W czasach nazizmu rząd niemiecki brutalnie represjonował Żydów. Jednak w latach 70. sytuacja zaczęła się zmieniać. Naziści wypchnęli ludność żydowską na wschód. W latach 80. atmosfera antysemicka wygasła, a społeczność żydowska znów mogła się rozwijać. Część zmian była zakorzeniona w pragmatyzmie ekonomicznym i chęci stworzenia silnego, antyfaszystowskiego państwa. Socjalistyczne kierownictwo chętnie promowało antyfaszystowski wizerunek Niemiec Wschodnich i musiało utrzymywać dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Niemieckie Królestwo Pruskie istotnie zmodyfikowało swoje obietnice z 1813 roku. Obiecane jednolite uregulowanie spraw żydowskich było wielokrotnie odkładane. Do 1817 r. istniało dwadzieścia jeden ustaw terytorialnych regulujących społeczność żydowską w starszych ośmiu prowincjach państwa, z których każda dotyczyła innej części społeczności. Sytuacja ta utrudniała ustanowienie krajowego przedstawiciela ludności żydowskiej. Ponadto nie istniał żaden urzędnik, który mógłby wypowiadać się w imieniu całej pruskiej ludności żydowskiej lub całego żydostwa w Niemczech.

Projekt ustawy o prawach obywatela Niemiec

Projekt ustawy o prawach obywatela Niemiec to dokument prawny, który określa prawa wszystkich obywateli i ma sprzyjać równości w społeczeństwie. Jego celem jest zapewnienie pokoju na świecie i uczynienie z Niemiec partnera w zjednoczonej Europie. Jest jednak kilka pytań, na które trzeba odpowiedzieć, zanim projekt ustawy zostanie przyjęty. Oto niektóre z tych pytań. Na początek przyjrzyjmy się, co naród niemiecki uważa za swoje podstawowe prawa.

Projekt ustawy o prawach obywateli niemieckich koncentruje się na prawie do prywatności i wolności słowa. Ten projekt ustawy narusza podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawo do prywatności i prawo do swobodnego wyrażania opinii. Jest on również sprzeczny z ramami wzajemnej pomocy prawnej i istniejącymi praktykami dotyczącymi żądania przez organy ścigania informacji od usługodawców w innych krajach. Ponadto jest ona sprzeczna z pracami Rady Europy nad drugim protokołem dodatkowym do konwencji budapeszteńskiej.

Problemy żydowskie w połowie lat trzydziestych

Problemy żydowskie w połowie lat trzydziestych w Niemczech nie były nowe. Kilkadziesiąt lat przed II wojną światową wielu europejskich Żydów miało nadzieję na emigrację do Stanów Zjednoczonych i innych krajów zachodnich. Jednak w latach 30. XX w. wysiłki te były utrudnione przez rosnące zagrożenie nazistowskie, problemy społeczne i trudności finansowe. Niniejszy artykuł szczegółowo analizuje te problemy. W tym artykule skupimy się na problemach, z jakimi borykali się niemieccy Żydzi w latach 30. i na reakcji Stanów Zjednoczonych.

W tym okresie reżim nazistowski próbował wydalić wszystkich Żydów z Niemiec i wypchnąć ich z powrotem do Polski. Jednak rząd polski odrzucił ich prośbę, twierdząc, że są obywatelami niemieckimi. Spór graniczny doprowadził do bezpaństwowości tych nowo przybyłych uchodźców. Jednym z takich przypadków było zabójstwo urzędnika ambasady niemieckiej w Paryżu przez nastolatka z niemieckimi rodzicami. To wydarzenie spowodowało, że Hitler zorganizował ogólnokrajowy pogrom ludności żydowskiej.

Regulacja chust

Obowiązujące w Niemczech prawo zakazujące muzułmankom noszenia chust nie spełnia kryteriów ograniczenia wolności religijnej zgodnie z prawem praw człowieka. Podstawy te nie obejmują ochrony zdrowia, moralności, ani zapobiegania przestępczości lub zakłócaniu porządku. Zakaz noszenia chust nie powinien być nakładany na nauczycieli, którzy czują się religijnie zobowiązani do noszenia chust w klasie. Ponadto nie ma potrzeby zakazywania muzułmankom noszenia chust, jeśli są do tego zobowiązane z powodów religijnych.

Sprawa została początkowo wniesiona do niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w 2003 r. jako reakcja na orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że dyskryminacja muzułmanek na rynku pracy jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ustawa państwowa zakazuje tej praktyki. Wiele niemieckich krajów związkowych przygotowało wówczas podobne ustawy, aby ukryć dyskryminację muzułmanek. Chociaż orzeczenie ETS nie jest wiążące, prawdopodobnie będzie miało duży wpływ na decyzje sądowe.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *