Rodzaje bagnetów – trójkątny, dwustronny i krzyżowy

Czy Konwencja Genewska ma zastosowanie do cywilów?

W tym artykule omówię trzy popularne rodzaje bagnetów: trójkątny, dwustronny i krzyżowy. Dodatkowo krótko opiszę bagnet zgodny z konwencją genewską. Omówię historię każdego z typów, oraz czym każdy z nich różni się od drugiego. Pod koniec tego artykułu będziesz miał jasność, jak poprawnie używać bagnetu i jaki styl wybrać.

Bagnety trójkątne

Bagnet trójkątny to broń z trójstronnym ostrzem, które mieści się na lufie muszkietu. Jest używany przez żołnierzy jako alternatywa dla karabinu i jest w stanie przebić pancerz. Bagnet trójkątny rozwinął się z wcześniejszych typów, które obejmowały bagnety wtykowe i gniazdowe. Broń ta jest dłuższa niż standardowy bagnet i jest używana jako podstawowa broń ataku piechoty. Pikinierzy i muszkieterowie byli powszechnymi regimentami marszowymi w XVIII wieku.

Wiele osób jest przekonanych, że bagnety trójkątne są nielegalne, ale nie ma dowodów na poparcie tego przekonania. Konwencja genewska z 1949 roku określiła szereg zasad dotyczących używania broni, w tym bagnetów, ale nie wymieniła konkretnie bagnetów trójkątnych. Konwencja Genewska z 1949 roku zabraniała jednak stosowania bagnetów z ząbkowanymi krawędziami. Nie oznacza to jednak, że bagnety trójkątne są nielegalne – jest to po prostu kwestia osobistego wyboru.

Bagnety dwustronne

Konwencja Genewska zakazała używania niektórych bagnetów, np. trójkątnych. Wynikało to z faktu, że pewne kraje w Azji nie podpisały pewnych rozdziałów i nadal używały tych bagnetów. Był to ciekawy wgląd w naturę ludzką. Na szczęście bagnety te nie są już w powszechnym użyciu, ale zachowują znaczną wartość historyczną. Przecinak do drutu stosowany na bagnetach amerykańskich jest wzorowany na tym z bagnetu AK.

Bagnety trójkątne miały dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, bagnety miały większy, trójkątny przekrój. Umożliwiało to prowadzenie ognia z pistoletu przy założonym bagnecie. W rezultacie były one mniej skuteczne w leczeniu ran, a niektórzy żołnierze umierali od tych ran. Ponadto miały większą szansę na wywołanie infekcji. W rezultacie wiele armii zakazało używania bagnetów trójkątnych w połowie XIX wieku.

Bagnety krzyżowe

Używanie bagnetów krzyżowych jest zabronione przez Konwencję Genewską. W konwencji tej zabrania się używania bagnetów do ran, które nie dają się łatwo zaszyć. Rana kwadratowa jest trudniejsza do zamknięcia, a ponadto istnieje prawdopodobieństwo zatrucia krwi. Możliwe jest również przypadkowe zranienie rannego. Ponadto bagnety mogą wpływać na celność broni.

Bagnet krzyżowy został wprowadzony dopiero po przyjęciu Konwencji Genewskiej. Głównymi powodami odejścia od tej konstrukcji były koszty i łatwość produkcji. Ponieważ zbliżały się lata wojny, trzeba było szybko zwiększyć produkcję. W szczególności bagnet musiał być w stanie przebić niemiecki wełniany płaszcz. Zwykły szpikulec wykonuje to samo zadanie równie dobrze, a jest znacznie tańszy.

Bagnety zgodne z konwencją genewską

Konwencja genewska zabrania używania pewnych typów bagnetów. Powodem tego jest fakt, że bagnety pozostawiają kwadratową ranę, której zamknięcie w szpitalu lub polowym punkcie opatrunkowym jest prawie niemożliwe. Została ona stworzona w celu ochrony żołnierzy i cywilów przed niezamierzonymi skutkami wojny. Jednak niektóre państwa nie ratyfikowały całej konwencji i nadal używały tej broni. Dlatego też broń ta jest nielegalna w Stanach Zjednoczonych.

Konwencja Genewska zabrania używania bagnetów w działaniach ofensywnych. Ostrze broni musi być w stanie wytworzyć ranę, którą można zszyć lub zaszyć. Jeśli nie zostanie to zrobione, wojskowy może być winny przestępstwa. Bagnety są używane do wielu celów, w tym do pomocy medycznej, a ostrze bagnetu może wpływać na celność broni.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *