Co to jest Konwencja Genewska w języku hindi?

Dlaczego prawa obywatelskie są ważne

Termin Konwencja Genewska, który wywodzi się z czterech traktatów i trzech protokołów dodatkowych, odnosi się do międzynarodowych norm prawnych regulujących traktowanie jeńców wojennych. Większość ludzi myśli o traktatach z 1949 roku, które zastąpiły wcześniejsze i dodały dwa nowe. Umowy te określały podstawowe prawa jeńców wojennych, ochronę chorych i rannych oraz prawa ludności cywilnej w strefach wojennych. Według stanu na rok 2016 konwencje genewskie ratyfikowało ponad 200 państw.

Podstawowe prawa jeńców wojennych

Konwencja Genewska chroni prawa jeńców wojennych. MKCK stwierdza, że jeniec wojenny musi znajdować się we władzy państwa i nie może mieć możliwości ucieczki. Konwencja stwierdza również, że jeniec wojenny musi być traktowany jak cywil i musi mieć zapewnione schronienie przed bombardowaniem lotniczym i innymi niebezpieczeństwami wojny. W przypadku schwytania jednostki lub oddziału przez wroga, należy zapewnić jej schronienie natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Prawa te dotyczą również wszelkich innych środków ochronnych, które stosuje się wobec ludności cywilnej.

Jeniec wojenny musi być kwaterowany w korzystnych warunkach. Warunki osadzenia muszą być odpowiednie do przyzwyczajeń i stanu fizycznego jeńca. Obóz musi być dobrze oświetlony, wentylowany i ogrzewany. Jeniec ma prawo do porozumiewania się z przedstawicielami swojego kraju lub narodu przebywającymi w obozie. Mocarstwo zatrzymujące musi przestrzegać zawartych w Konwencji sankcji karnych i dyscyplinarnych dotyczących zatrzymania.

Ochrona rannych i chorych

Konwencje genewskie zapewniają prawa rannych i chorych, w tym prawo do otrzymania pomocy humanitarnej i odpowiedniego zakwaterowania. Ranni na wojnie nie powinni być traktowani inaczej niż inni cywile i gwarantuje się im prawo do pisania listów i otrzymywania paczek z opieką. Czerwony Krzyż i Mocarstwa Opiekuńcze są upoważnione do wizytowania i badania warunków życia więźniów. Konwencje wymagają, aby więźniowie byli traktowani humanitarnie i nie byli poddawani torturom ani eksterminacji. Ponadto kobiety, dzieci i ciężarni cywile powinni być chronieni bez wynagrodzenia. Ponadto cywile powinni otrzymać odpowiednią opiekę medyczną i mieć możliwość powrotu do normalnego życia.

Pierwsza Konwencja Genewska została podpisana w 1864 roku i określała warunki leczenia chorych i rannych na wojnie. Według tego traktatu nie należy miażdżyć ramion, wróg powinien zapewnić odpowiednie zaplecze medyczne, a grupy religijne zaangażowane w wojnę nie powinny być pojmane. Oprócz leczenia chorych i rannych, konwencje genewskie zapewniają również ochronę rozbitkom wojskowym. Ponadto Konstytucja Indii uznaje symbol Czerwonego Krzyża za symbol osoby chronionej przez traktat.

Ochrona nie-kombatantów na terytorium okupowanym

Czwarta Konwencja Genewska o ochronie nie-kombatantów na terenach spornych stanowiła, że jeńcy wojenni powinni otrzymywać odpowiednie wyżywienie i opiekę medyczną, a także powinni mieć zapewnione mesy. Traktat ten, podpisany 12 sierpnia 1949 roku, zawiera 159 artykułów dotyczących ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych, w tym na terytoriach okupowanych. Traktat powstał z potrzeby ochrony cywilów, o których w dużej mierze zapomniano podczas II wojny światowej. Dzięki przyjęciu tego traktatu terytorium okupowane może utrzymać normalny poziom życia cywilnego.

Konwencja genewska o ochronie osób nie biorących udziału w walkach na terytoriach okupowanych została ratyfikowana w 1949 roku i obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w rękach którejkolwiek ze stron. Oprócz personelu wojskowego traktat ten obejmuje również marynarkę handlową i osoby zamieszkujące terytoria nieokupowane. W takich przypadkach cywile nadal są chronieni przez prawo międzynarodowe. Konwencje genewskie uznają sytuację, w której uzbrojeni bojownicy nie mogą odróżnić się od ludności cywilnej podczas ataku. Tacy uzbrojeni bojownicy zachowają status bojowników i będą nosić broń otwarcie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *