Dlaczego Konwencje Genewskie są tak ważne

Dlaczego Konwencje Genewskie są tak ważne

Konwencje Genewskie z 1949 roku zostały napisane przez ludzi, którzy widzieli śmierć i zniszczenie z pierwszej ręki. Wiedzieli, co się dzieje, gdy podstawowe zasady cywilizacji zostają obalone. Dlatego też ci mężczyźni i kobiety opracowali Konwencje, aby chronić życie tych, którzy są w potrzebie. Ale dlaczego to jest ważne? Przyjrzyjmy się niektórym z tych powodów. Miejmy nadzieję, że pod koniec tego artykułu będziesz bardziej poinformowany i zrozumiesz dlaczego Konwencje Genewskie są tak ważne.

Wypowiedzenie

Proces wypowiedzenia w Konwencji Genewskiej jest regulowany przez art. 72 i 71 Konwencji. Właściwa interpretacja tych artykułów była przedmiotem wielu debat akademickich, a nawet niektórych orzeczeń ICSID. Umawiające się państwo może wypowiedzieć konwencję poprzez złożenie zawiadomienia w Banku Światowym. Działanie to staje się skuteczne sześć miesięcy po jego złożeniu, ale nie wpływa na żadne prawa lub obowiązki przyznane wcześniej. Niemniej jednak rosyjskie oświadczenia dotyczące procesu wypowiedzenia były sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.

Wypowiedzenie jest poważnym aktem i będzie wymagało silnego argumentu. Istnieją jednak warunki jego powodzenia. MKCK musi najpierw rozważyć, czy dane naruszenie jest “ciężkim naruszeniem” i musi powtarzać się wielokrotnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ponadto MKCK musi się upewnić, że rozgłos nie przyniesie skutków odwrotnych do zamierzonych dla osób lub populacji, których życie jest zagrożone. A MKCK będzie musiał zapewnić, że delegaci osobiście byli świadkami naruszeń i zweryfikowali ich istnienie.

Zastosowanie

Trzecia Konwencja Genewska ma zastosowanie do osób zatrzymanych w płynnym konflikcie. Jest to szczególnie ważne dla planowania i przygotowania operacyjnego. Stosowanie Konwencji Genewskiej w konfliktach płynnych stawia kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, omawiamy podstawy kluczowych postanowień, które mają zastosowanie w takich sytuacjach. Po drugie, badamy podstawowe wątki Konwencji w konfliktach płynnych. Wreszcie, przyglądamy się roli Konwencji Genewskiej w tych płynnych konfliktach. Przyjrzyjmy się bliżej.

Wspólny artykuł 3 Konwencji Genewskiej jest deklaracją zwyczajowego prawa międzynarodowego. Zakazuje on pewnych czynów, popełnionych w ramach konfliktu zbrojnego, a także tych, które są z nim ściśle związane. Dotyczy to także czynów wobec nieaktywnych uczestników działań wojennych. Ponadto Konwencja stanowi, że zakazane są zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, w oparciu o jej definicję konfliktu “humanitarnego”. Ponadto konwencje genewskie zawierają wzorcowe regulacje i legitymacje dla osób uczestniczących w konfliktach zbrojnych.

Kary

Konwencje genewskie przewidują jurysdykcję uniwersalną. Podczas gdy tradycyjna jurysdykcja terytorialna miała na celu ochronę suwerenności państw nad ich obywatelami, doktryna jurysdykcji uniwersalnej uznaje, że niektóre przestępstwa są tak poważne, że naruszają podstawowe interesy społeczności międzynarodowej, że oskarżony podlega prawu wszystkich państw-sygnatariuszy. Oto kilka przykładów tak scharakteryzowanych przestępstw. Omówmy konsekwencje łamania tych konwencji. Omawiamy także terroryzm i kary zbiorowe.

o Mocarstwo okupacyjne może nałożyć na ludność okupowanego terytorium karę śmierci. Może to dotyczyć szpiegostwa i poważnych aktów sabotażu przeciwko instalacjom wojskowym. Może również dotyczyć przestępstw umyślnych, które powodują śmierć jednej lub więcej osób. Należy zauważyć, że Konwencje Genewskie zostały ratyfikowane przez Stany Zjednoczone w 1949 roku i nigdy nie zostały odwołane.

Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów w konwencji genewskiej Konwencja genewska jest systemem prawa międzynarodowego, który umożliwia rozstrzyganie sporów między przeciwnymi stronami konfliktu międzynarodowego. Od czasu przyjęcia Konwencji Genewskich wzrasta świadomość potrzeby rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. Przepisy konwencji genewskich przewidują jurysdykcję uniwersalną, która jest odejściem od tradycyjnej jurysdykcji terytorialnej, która miała na celu poszanowanie suwerenności państw nad ich obywatelami. Doktryna ta uznaje, że niektóre zbrodnie mają nadzwyczajną wagę, przez co oskarżony podlega jurysdykcji wszystkich państw-sygnatariuszy.

Konwencje genewskie miały pierwotnie na celu ograniczenie skutków wojny dla ludności cywilnej i żołnierzy, a zostały podpisane w latach 1864-1949. Konwencje zostały zmienione w 1977 roku w celu włączenia dodatkowej ochrony dla ludności cywilnej. Konwencje genewskie zakazują również deportacji cywilów, brania zakładników i innych nadużyć godności ludzkiej. Ponadto konwencje zakazują dyskryminacji ze względu na rasę, religię i narodowość oraz innych form dyskryminacji.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *