Jak wiele praw człowieka w Indiach uzyskać?

Jak wiele praw człowieka w Indiach uzyskać?

W tym artykule przyjrzymy się, jak bardzo chronione są prawa człowieka w Indiach. Zbadamy również wpływ łamania praw człowieka na Hindusów. Poziom ochrony praw podstawowych w Indiach jest wciąż niewystarczający. Istnieją jednak pewne pozytywne kroki, które rząd Indii może podjąć, aby zapewnić poszanowanie praw swoich obywateli. Jest to godny cel dla wszystkich zainteresowanych. Czekamy na Państwa przemyślenia w tej ważnej kwestii.

Prawa człowieka w Indiach

W ostatnim czasie w Indiach miało miejsce wiele incydentów związanych z łamaniem praw człowieka. Działacze na rzecz praw człowieka, w tym Hidme Markam, członkini rdzennej społeczności Adivasi, zostali niedawno aresztowani na mocy ustawy o bezprawnych działaniach (prewencji) za zwrócenie uwagi na przemoc seksualną wobec kobiet, której dopuszczają się państwowe siły bezpieczeństwa. Chociaż różni specjalni sprawozdawcy ONZ zakwestionowali te oskarżenia, rząd Indii odmówił podzielenia się podstawą prawną aresztowania. Inna sprawa dotyczyła Aakara Patela, który został aresztowany za rzekome podżeganie do dysharmonii między społecznościami poprzez ujawnianie nadużyć policji i nieprzestrzeganie należytego procesu.

Prawa człowieka w Indiach powstały wiele wieków temu. Zarówno religia hinduistyczna, jak i buddyzm zawierają przepisy gwarantujące podstawowe prawa człowieka. Władcy islamscy również byli szanowani za przestrzeganie praw i sprawiedliwości. Jednak we wczesnym okresie brytyjskim doszło do znacznych naruszeń kilku podstawowych praw, co zaowocowało rozwojem nowoczesnego orzecznictwa dotyczącego praw człowieka w Indiach. Nie jest jeszcze jasne, kiedy te naruszenia miały miejsce, ale z pewnością przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy.

Pomimo wielu kontrowersji wokół praw człowieka w Indiach, reperkusje okazały się nieskuteczne. Rząd Modiego nie wykazał się wyraźną determinacją w rozwiązaniu problemu, w związku z czym prawa człowieka w Indiach są zagrożone. Pomimo potępienia ze strony innych krajów i organizacji, rząd indyjski kontynuuje politykę nadużyć bez realnych konsekwencji. Natomiast masowa prezentacja wyników badań może doprowadzić do pozytywnych zmian.

Wpływ łamania praw człowieka na Hindusów

Narodowa Komisja Praw Człowieka (NHRC) poszukuje informacji o przypadkach bezprawnego przetrzymywania więźniów w Indiach. Grupy praw człowieka od dawna donoszą, że indyjskie siły bezpieczeństwa łamią prawa człowieka w stosunku do więźniów. Na przykład oficer wojskowy został oskarżony o pozasądowe zabójstwa w Jammu i Kaszmirze, podczas gdy policja w tym regionie wniosła lokalne zarzuty przeciwko oskarżonemu. Obrońcy praw człowieka twierdzą również, że prawnicy zajmujący się prawami człowieka w Indiach są poddawani represjom. Policja może zatrzymać osobę na okres do 30 dni bez postawienia zarzutów, choć musi ona zostać postawiona przed sędzią w ciągu 24 godzin. Powszechnym problemem w indyjskich więzieniach jest skrajne przepełnienie.

W jednym przypadku kobieta, która została zabita przez trzech braci w Uttar Pradesh, dwa lata temu wyszła za mąż poza swoją kastą. Mężczyźni, którzy ją poślubili, oskarżyli ją o czarną magię i zaatakowali jej męża. Na miejsce zdarzenia wezwano w końcu policję, która aresztowała braci. Ofiary tych nadużyć nadal spotykają się z odwetem. Organizacje pozarządowe, które zajmują się takimi sprawami, często wskazują na powszechny charakter takich nadużyć, a także na brak możliwości odwołania się do prawa.

Krajowa Komisja Praw Człowieka, czyli NHRC, starała się chronić podstawowe prawa człowieka Hindusów. W kwietniu 2000 r. NHRC wezwała rządy stanów i terytoriów związkowych do nagrywania na wideo badań pośmiertnych. Ponadto Komisja wezwała rządy stanowe do uwrażliwienia urzędników więziennych na skargi dotyczące łamania praw człowieka. Podejmowała również sprawy dotyczące molestowania dzieci, gwałtów, śmierci w wyniku posagu oraz wykorzystywania seksualnego kobiet.

Poziom ochrony praw podstawowych w Indiach

Prawa podstawowe w Indiach to zbiór praw zagwarantowanych ludziom przez Konstytucję. Prawa te mają zapobiegać rażącym naruszeniom praw człowieka i podkreślać fundamentalną jedność kraju. Zapewniają również obywatelom równy dostęp do pewnych udogodnień. Niektóre prawa podstawowe są gwarantowane wszystkim obywatelom bez względu na religię, pochodzenie etniczne czy narodowość i obejmują wolność słowa i wypowiedzi. Obywatele Indii mogą również mieszkać w każdej części kraju, również w tych, które są zdominowane przez inne narody.

W Indiach obywatele mają zagwarantowaną swobodę przemieszczania się, zamieszkiwania, wykonywania zawodu i prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej. Pewne środki prawne, znane jako “prawa podstawowe”, są egzekwowane w sądzie i zajmuje się nimi sądownictwo. Choć nie są one wyraźnie określone w Konstytucji, prawa podstawowe obejmują wolność przemieszczania się, gromadzenia i pokojowych zgromadzeń. Ponadto, Konstytucja chroni wolności indywidualne pod pewnymi warunkami.

Prawa podstawowe są kluczową częścią cywilizowanego społeczeństwa. Chronią one dobrobyt społeczeństwa i bezpieczeństwo narodu. Aby być częścią takiego społeczeństwa, konieczna jest ochrona tych praw. Artykuły konstytucji zakazują dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć i miejsce urodzenia. Artykuły 29 i 30 chronią kulturalne i edukacyjne prawa mniejszości. Konstytucja zapewnia również ochronę osobom, które są narażone na dyskryminację z tych powodów.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *