Jakie są niektóre z twoich obowiązków jako obywatela?

Jakie są niektóre z twoich obowiązków jako obywatela?

Jako obywatel, istnieje szereg obowiązków, które powinieneś spełnić. Należą do nich: głosowanie, uczestnictwo w procesie politycznym oraz wkład w życie społeczności. Jeśli nie myślałeś o tych obowiązkach, możesz być zaskoczony, że masz ich wiele. W tym artykule poznamy niektóre z najważniejszych obowiązków obywatelskich. Najpierw jednak zdefiniujmy obowiązki obywatelskie. Obejmują one zarówno działania dobrowolne, jak i wymagane. Na przykład, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, jesteś zobowiązany do przestrzegania prawa federalnego i stanowego. Jesteś również zobowiązany do płacenia podatków, w takiej czy innej formie. Podatki te mogą być federalne, stanowe, lokalne, Social Security, od nieruchomości lub sprzedaży. Twoje podatki są wykorzystywane do finansowania usług rządowych, takich jak szkoły, drogi.

Głosowanie jest obowiązkiem obywateli

Podczas gdy większość rządów demokratycznych uważa głosowanie za prawo i obywatelski obowiązek, niektóre kraje uczyniły je obowiązkowym. Głosowanie jest regulowane w ordynacjach wyborczych i konstytucjach krajowych, a w niektórych przypadkach ludzie są karani grzywną, jeśli nie oddadzą głosu. Na przykład w Austrii głosowanie jest obowiązkowe w dwóch regionach, ale przepisy są słabo egzekwowane, a frekwencja jest wyższa niż średnia krajowa. W innych krajach jednak obowiązkowe głosowanie nie jest regułą.

Aby w pełni uczestniczyć w demokracji, obywatele muszą być poinformowani o problemach i kandydatach. Tylko mając dokładne informacje mogą dokonywać racjonalnych wyborów, a obywatele muszą być poinformowani o problemach. Nie wystarczy tylko głosować, ale obywatele muszą także brać udział w działaniach obywatelskich i angażować się w kampanie polityczne jako wolontariusze. Dobrym sposobem na to jest angażowanie się w lokalne organizacje lub komitety, uczestniczenie w sprawach publicznych oraz szanowanie różnic kulturowych i poglądów. Ponadto, obywatele powinni przekazać odpowiedzialność za obywatelstwo przyszłym pokoleniom. Stąd rodzice powinni uczyć swoje dzieci uczestnictwa w tym procesie.

Obywatele mają obowiązek zapewnić ochronę praw

Prawa człowieka są podstawą dobrobytu każdej jednostki. Bez tych praw nikt nie może cieszyć się owocami swojej pracy ani prowadzić życia godnego miana człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby obywatele robili to, co do nich należy, aby te prawa chronić. Obywatele muszą głosować i uczestniczyć w sprawach swojej społeczności lokalnej. Obowiązkiem obywateli jest ochrona praw innych osób i przekazanie tej odpowiedzialności przyszłym pokoleniom.

Obywatele mają obowiązek uczestniczyć w procesie politycznym

Chociaż wielu obywateli nie bierze aktywnego udziału w swoim rządzie, inni uważają, że obywatele mają obowiązek to robić. Na przykład, chciałbyś wiedzieć, że firma zajmująca się naprawą rowerów jest w stanie wykonać dobrą pracę. Podobnie chciałbyś wiedzieć, że twój lokalny rząd wykona dla ciebie dobrą pracę, jeśli go zatrudnisz. W ten sam sposób obywatele mają obowiązek uczestniczyć w procesie politycznym.

Innym sposobem, w jaki obywatele mogą uczestniczyć w swoim rządzie, jest udział w protestach. Wielu uczniów szkół średnich protestuje przeciwko nieludzkim warunkom pracy w sweatshopach poprzez zrywanie koszul. Warto zauważyć, że liczba głosujących osób w wieku 18-24 lat gwałtownie spadła od początku lat 70. Nawet starsze rodzeństwo nie wypada dużo lepiej. Frekwencja wyborcza jest najwyższa wśród osób w wieku 45 lat i starszych.

Obywatele mają obowiązek przyczyniać się do dobrobytu swojej społeczności

Jako obywatel USA masz obowiązek uczestniczyć w rozwoju i dobrobycie swojej społeczności. Obejmuje to przyłączanie się do organizacji i komitetów. Praktykuj tolerancję i wspieraj prawa innych. Uznaj różnice w poglądach i kulturze i przekaż swoje obywatelstwo swoim dzieciom. Upewnij się, że Twoje dzieci znają znaczenie głosowania i innych obowiązków obywatelskich. Następnie, gdy wrócisz do podstaw obywatelstwa, będziesz mógł przekazać je swoim dzieciom.

Odpowiedzialność jest podstawową wartością człowieka. Jednostki przyjmują odpowiedzialność za dążenie do wartości, ochronę dóbr i prowadzenie satysfakcjonującego życia. W społeczności dobro wspólne odnosi się do wszystkich członków. Jednostki i grupy działają odpowiedzialnie, gdy chronią prawa innych i starają się przyczynić do jej dobra. Spełniają też swój obowiązek, szanując kulturę swojej wspólnoty. To ostatnie obejmuje wszystkich tych, którzy są zaangażowani w codzienne życie swojej społeczności.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *