Jakie są prawa obywatelskie w Meksyku?

Jakie są prawa obywatelskie w Meksyku?

Jakie są prawa obywatelskie w Meksyku? Ten artykuł omówi konstytucję Meksyku i wolności indywidualne. Omówiona zostanie również partycypacja polityczna, posiadanie nieruchomości przez obcokrajowców oraz prawa indywidualne. Podczas gdy szczegóły są wciąż pobieżne, prawa te powinny być zagwarantowane dla wszystkich obywateli Meksyku. Istnieją jednak dwa główne wyjątki od tych praw. W Stanach Zjednoczonych obywatele mają pewne prawa do wolności słowa. Meksyk nie przyznaje i nigdy nie przyzna takich samych praw obcokrajowcom.

Z dumą prezentujemy treść stworzoną na zamówienie portalu 4stronypiwa.pl

Konstytucja Meksyku

W konstytucji Meksyku głową państwa jest prezydent. Istnieje jednak kilka istotnych różnic między konstytucją meksykańską a amerykańską. Po pierwsze, konstytucja meksykańska dąży do zachowania rozdziału państwa i kościoła. Po drugie, nakłada kilka ograniczeń na urząd księdza i ministra. Innymi słowy, prezydent nie jest członkiem obu izb. I wreszcie, konstytucja Meksyku nie ma wiceprezydenta. Jak więc to działa?

Konstytucja Meksyku uznaje prawa człowieka za fundament instytucji społecznych. Deklaruje, że wszystkie prawa i władze muszą stać na straży tych gwarancji. Konstytucja gwarantuje również obywatelom Meksyku prawo do pracy w dowolnie wybranym zawodzie, o ile nie narusza on praw innych osób. Ponadto Konstytucja Meksyku ogranicza wolność słowa, ograniczając ją do wypowiedzi, które są moralnie obraźliwe, naruszają prawa innych osób lub zachęcają do przestępczości i nieporządku publicznego. Konstytucja Meksyku stanowi również, że obywatele mogą składać petycje do rządu tylko w kwestiach prawnych. Dodatkowo konstytucja meksykańska zabrania używania sądów wojskowych do orzekania nad cywilami.

W 1917 roku prezydent Carranza zwołał kongres w celu napisania na nowo liberalnej konstytucji Meksyku. Kongres odbył się w Queretaro, mieście, które nie pełniło funkcji stolicy. Miasto to było również miejscem egzekucji cesarza Maksymiliana, która zakończyła drugą interwencję francuską w 1867 roku. Kongres przebiegał spokojnie i cicho, a ostateczny projekt został zatwierdzony 5 lutego 1917 roku. Komitet był od tego czasu krytykowany za brak realizacji prawa wyborczego dla kobiet.

Wolności indywidualne

Brak dostępu do internetu ograniczył możliwość korzystania z wolności indywidualnych przez wielu obywateli Meksyku. Pomimo zmian w konstytucji, bezpieczeństwo dziennikarzy pozostaje ciągłym problemem. Reporterzy zajmujący się korupcją w policji, handlem narkotykami i korupcją urzędniczą są stale narażeni na ryzyko obrażeń fizycznych. W rzeczywistości Komitet Ochrony Dziennikarzy nazwał Meksyk najbardziej zabójczym krajem dla dziennikarzy w 2020 roku. Organizacja odnotowała dziewięć zgonów i pięć ran dziennikarzy w tym kraju. Autocenzura stała się powszechna w obszarach, w których dominuje przemoc. W rzeczywistości wiele gazet unika publikowania historii o zorganizowanej przestępczości. Tymczasem specjalny prokurator federalny powoli wprowadza w życie nowe przepisy mające na celu ochronę praw dziennikarzy.

Meksykański system sprawiedliwości jest przeciążony problemami, w tym korupcją i opóźnieniami. Niewielu obywateli Meksyku ma zaufanie do systemu sądowniczego, a także niewiele osób jest przekonanych o jego niezależności i wiarygodności. Ubodzy i rdzenni oskarżeni są narażeni na arbitralne aresztowania i zatrzymania, a wielu z nich jest przetrzymywanych przez dłuższy czas przed rozpoczęciem procesu. Ponadto meksykańskie więzienia są znane ze złych warunków, korupcji i nadużyć. Z tych powodów wolności indywidualne w Meksyku pozostają priorytetem dla grup praw człowieka.

Chociaż rząd podjął kroki w celu ochrony praw obywateli, seria skandali korupcyjnych skłoniła wielu Meksykanów do kwestionowania, czy ich rząd działa w ich najlepszym interesie. W 2016 r. prezydent Meksyku Lopez Obrador wychwalał stosowanie nieformalnych referendów pozaprawnych, znanych również jako konsultacje obywatelskie. Ale te konsultacje nie są nadzorowane przez INE i nie są reprezentatywne dla ogółu społeczeństwa. W związku z tym w ostatniej rundzie tych konsultacji wzięła udział jedynie niewielka część obywateli Meksyku. Na przykład w konsultacjach z marca 2020 r. odbyło się referendum w sprawie budowy dużego browaru w mieście Mexicali, w którym wzięło udział mniej niż pięć procent uprawnionych wyborców.

Zagraniczna własność nieruchomości

Jeśli planujesz zakup nieruchomości w Meksyku, musisz wiedzieć o przepisach dotyczących zagranicznej własności. Istnieje możliwość zakupu nieruchomości mieszkalnej poprzez meksykańską korporację, ale należy znać ograniczenia. Istnieją różne rodzaje nieruchomości w Meksyku, takie jak komercyjne i przemysłowe. Jednak nieruchomości komercyjne mają więcej wymagań, a rząd nie przyzna Ci prawa do ich użytkowania. Można również kupić nieruchomości niemieszkalne poprzez meksykańską korporację.

Chociaż obywatele meksykańscy mogą posiadać nieruchomości w głębi kraju, nie można nabyć nieruchomości w miastach i prowincjach kraju. Aby nabyć nieruchomość w Meksyku, należy być naturalizowanym lub urodzonym obywatelem meksykańskim. Jednakże, aby zachować zgodność z prawem meksykańskim, musisz podpisać umowę, że wrócisz do kraju pochodzenia, jeśli nie będziesz w stanie utrzymać nieruchomości. Ponadto własność nieruchomości musi zostać przeniesiona na firmę meksykańską, zanim będziesz mógł z niej korzystać.

Być może zastanawiasz się, czy możesz kupić nieruchomość w Meksyku jako nierezydent. To, czy mogą Państwo kupić ziemię i zainwestować w nią, jest ważną kwestią. Istnieje wiele praw, które regulują posiadanie nieruchomości. Na przykład konstytucja mówi, że zabronione jest nabywanie ziemi przez obcokrajowców w 50-kilometrowej strefie granicznej i 100-kilometrowej strefie przybrzeżnej. Nie dotyczy to jednak wszystkich nieruchomości.

Chociaż obcokrajowcy mogą posiadać nieruchomości w Meksyku, proces jest skomplikowany. Najpierw trzeba współpracować z dobrym pośrednikiem i negocjować cenę nieruchomości. Kiedy obie strony dojdą do porozumienia, można rozpocząć formalności związane z zakupem nieruchomości. Będziesz musiał złożyć kilka dokumentów prawnych, takich jak umowa gruntowa i zaufanie bankowe. Po sporządzeniu umowy powierniczej będzie można nabyć nieruchomość.

Udział w życiu politycznym

Instytut Meksyku w Woodrow Wilson International Center for Scholars i projekt Justice in Mexico na Uniwersytecie w San Diego opublikowały studium analizujące wyzwania dla poprawy bezpieczeństwa obywateli w Meksyku. W kraju szerzy się przemoc polityczna, a obywatele zalewają ulice, by domagać się pokoju i zakończenia przemocy. Zorganizowane grupy przestępcze obierają za cel również kandydatów politycznych i urzędników państwowych, zniechęcając obywateli do udziału w procesie wyborczym.

Inglehart i Schwartz analizują zmieniające się wartości publiczne i ich wpływ na uczestnictwo w życiu politycznym. Schwartz opisuje dwa rodzaje wartości: materialne i posmaterialistyczne. Inglehart i Schwartz analizują wartości materialistyczne i posmaterialistyczne w dwudziestu krajach. Autorzy przyglądają się kohortom urodzeniowym i różnicom pokoleniowym w uczestnictwie politycznym. Choć te dwa rodzaje wartości mogą wydawać się podobne, ich wpływ na uczestnictwo polityczne jest różny.

Naukowcy współpracujący z meksykańskim Instituto Nacional Electoral (INE), narodową komisją wyborczą, planują wykorzystać wnioski wyciągnięte z tego badania w nadchodzących ogólnokrajowych wyborach prezydenckich. Do przeprowadzenia wyborów Meksyk będzie potrzebował bezprecedensowej liczby pracowników i punktów wyborczych. Aby pomóc INE w poprawieniu frekwencji wyborców, testowane są cztery różne interwencje. Interwencje te obejmują edukację obywatelską, informacje o zespole ankieterów oraz zaangażowanie mediów społecznościowych.

Dostęp do informacji

W 2002 roku rząd meksykański uchwalił prawo ustanawiające dostęp do informacji jako prawo obywatelskie. Ustawa weszła w życie rok później i zagwarantowała obywatelom prawo do żądania informacji od rządu federalnego. Meksyk stworzył również nowy niezależny organ nadzorujący system FOI – Federalny Instytut Dostępu do Informacji, który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków obywateli. Od momentu wprowadzenia w życie tego prawa ponad 400 000 obywateli złożyło wnioski FOI do agencji rządowych. W celu ułatwienia tego procesu obywatele mogą korzystać z systemu znanego jako Infomex, który elektronicznie przekazuje wnioski do rządu.

Oprócz konstytucyjnego prawa, rząd musi również zapewnić odpowiednie instytucje i prawa, aby chronić prywatność swoich obywateli. Rząd meksykański jest odpowiedzialny za wiele przypadków naruszenia prawa do prywatności. Ostatnio Citizen Lab, interdyscyplinarne centrum badawcze na Uniwersytecie w Toronto, opublikowało dochodzenie w sprawie firmy FinFisher, która sprzedawała oprogramowanie szpiegowskie skierowane do obywateli Meksyku. Nie jest jasne, jak ta ustawa wpłynie na prywatność obywateli meksykańskich.

Ogólna ustawa rządu meksykańskiego o przejrzystości, która wchodzi w życie w 2015 roku, odnosi się do kilku problemów, które nękały system dostępu do informacji w tym kraju. Choć meksykańska FOIA jest stosunkowo skuteczna, to wciąż boryka się z wyzwaniami, w tym opłatami i wolnym tempem dostarczania informacji, zwłaszcza w sprawach sądowych. Ponadto FOIA nie zachowuje swojej wartości społecznej. Oznacza to, że obywatele nie są w stanie wykorzystać jej do najważniejszych celów, takich jak walka z korupcją i wzrost gospodarczy.

Nowa ustawa ma na celu stworzenie bardziej usprawnionego procesu zapewniającego obywatelom dostęp do informacji. Zwiększa ona liczbę podmiotów odpowiedzialnych, poprawia standardy rozpowszechniania informacji i tworzy nową platformę do konsultacji online. Promując otwartość i przejrzystość, nowa ustawa zachęci większą liczbę obywateli do dostępu do informacji i domagania się przejrzystości. Należy zauważyć, że ustawa ta będzie obowiązywać przez dekadę.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *