NAACP i Ruch Praw Obywatelskich

NAACP i Ruch Praw Obywatelskich

Lato 1965 roku było czasem zamieszek i przemocy na tle rasowym w amerykańskich miastach. Mimo, że niedawno uchwalono prawo równych szans, Afroamerykanie nadal doświadczali poważnych różnic ekonomicznych. W odpowiedzi młodzi aktywiści “Black Power” zaczęli opowiadać się za rasową samodzielnością i odrzuceniem białego społeczeństwa. Ci młodzi radykałowie stali się znani jako Czarne Pantery, które następnie rozprzestrzeniły się w ruchu, w którym stosowano przemoc.

NAACP pomogło przewodzić ruchowi praw obywatelskich

NAACP pomogło przewodzić ruchowi praw obywatelskich poprzez edukację, rejestrację wyborców i poparcie prawne. Mając ponad pół miliona członków w Stanach Zjednoczonych, NAACP była skutecznym rzecznikiem praw obywatelskich w społecznościach w całym kraju. Ich wysiłki pomogły w uchwaleniu Civil Rights Act z 1964 roku, który zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, religię i płeć. NAACP nadal odgrywa kluczową rolę w popieraniu praw wyborczych.

Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Ludzi Kolorowych powstało w 1909 roku. Grupa powstała po tym, jak postępowi biali połączyli siły z Ruchem Niagara, który był poświęcony pełnym prawom obywatelskim i politycznym dla Afroamerykanów. Początkowo organizacja skupiała się na położeniu kresu linczom, jednak jej działania lobbingowe nie zdołały przekonać Kongresu do uchwalenia ustaw antylinczowych. W następnych dziesięcioleciach wysiłki NAACP okazały się bardzo pomocne w zapewnieniu równości rasowej, ekonomicznej i politycznej.

Brown v. Board of Education

Decyzja w sprawie Brown v. Board of Education stanowi ważny punkt zwrotny w historii ruchu praw obywatelskich. Podczas gdy segregacja rzadko daje równość, fizyczne udogodnienia dla czarnych były znacznie mniejsze niż dla białych. Pierwotne rozumienie równości zostało naruszone. Pomimo tego, że Brown v. Board of Education może nie zapoczątkował ruchu praw obywatelskich, był to znaczący kamień milowy.

Pozew został wniesiony przez NAACP, a przewodził mu prawnik Thurgood Marshall. NAACP i inne grupy zebrały się, by go wesprzeć. Sfinansowali koszty prawne, w tym zatrudnienie pierwszego czarnego urzędnika w Sądzie Najwyższym USA. W sprawę zaangażowany był również zespół prawny złożony z historyków i naukowców społecznych. W jednej sprawie Kenneth Clark przeprowadził słynne eksperymenty z lalkami. Eksperymenty te wykazały wpływ segregacji na czarne dzieci oraz to, że czarne dzieci były gorsze od swoich białych rówieśników.

Atak na autobus w Montgomery

W następstwie ataku na autobus w Montgomery doszło do serii wydarzeń. Czternastoletni czarny chłopiec o imieniu Emmett Till został zamordowany przez białego kierowcę autobusu. Jego śmierć wywołała ogólnokrajowy ruch protestu i kampanię nieposłuszeństwa obywatelskiego bez użycia przemocy. Po raz pierwszy segregacja rasowa znalazła się w centrum uwagi całego kraju. Chociaż wiele osób od dawna domagało się zmian, incydent w autobusie w Montgomery sprawił, że ruch praw obywatelskich stał się sprawą narodową.

W wyniku masakry King i inni liderzy ruchu rozpoczęli rozmowy z grupami praw obywatelskich. Najsłynniejszym przemówieniem wygłoszonym przez Kinga, Jr, było “I Have a Dream” (przemówienie, które później zatytułował “A Dream Come True”). Zamach wywołał także ogólnonarodowy dialog. Oprócz sprowokowania debaty, incydent ten stał się również przyczyną uchwalenia Ustawy o Prawach Obywatelskich.

Voting rights act of 1964

W 1965 roku Stany Zjednoczone uchwaliły Voting Rights Act. Ustawa ta miała na celu wyeliminowanie dyskryminacji w głosowaniu poprzez zapewnienie ochrony przed testami umiejętności czytania i pisania. Uprawniała również egzaminatorów federalnych do rejestracji wyborców. W 1965 roku ustanowiła ona formułę do identyfikacji “specjalnie objętych” jurysdykcji, którymi były stany, w których ponad 50% populacji głosujących nie było anglojęzycznych i którzy mieli ograniczony dostęp do anglojęzycznych materiałów, takich jak karty do głosowania i informacje wyborcze.

Ustawa o prawach wyborczych pomogła uwolnić siłę amerykańskiej demokracji. Od czasu jej uchwalenia różnica między liczbą białych i czarnych wyborców spadła z 30 do 8 procent. Znacznie wzrosła też frekwencja wyborcza czarnych. W połowie lat 50-tych różnica w frekwencji czarnych i białych wynosiła ponad pięćdziesiąt procent. Później ustawa została rozszerzona o ochronę Latynosów i mniejszości językowych. Należy jednak pamiętać, że ustawa ta nie zakończyła całkowicie ery dyskryminacji.

Southern Christian Leadership Conference

Southern Christian Leadership Conference to afroamerykańska organizacja zajmująca się prawami obywatelskimi z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia. Konferencja jest ściśle związana z ruchem praw obywatelskich i pracą Martina Luthera Kinga Jr, który odegrał w nim kluczową rolę. Aby dowiedzieć się więcej o Southern Christian Leadership Conference, przeczytaj ten artykuł. Jest to doskonałe wprowadzenie do ruchu praw obywatelskich. Oto niektóre z najbardziej znaczących wkładów tej organizacji.

SCLC została utworzona 14 lutego 1957 roku w Nowym Orleanie w stanie Luizjana i miała zarząd. W 1958 roku mianowała dr Martina Luthera Kinga Jr. swoim prezesem. Pełnił on funkcję prezesa do 4 kwietnia 1968 roku. Innymi znaczącymi członkami organizacji byli dr Ralph Abernathy, Ella Baker i Fred Shuttlesworth. Do SCLC należeli również Rev. C.K. Steele i Rev. T. Jemison, a także adwokat Israel M. Augustine i inne wybitne postacie.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *