Twoje prawa wynikające z Konstytucji Irlandii

Twoje prawa wynikające z Konstytucji Irlandii

Unia Europejska (UE) jest organizacją posiadającą władzę nad państwami członkowskimi i jest odpowiedzialna za egzekwowanie praw, takich jak konstytucja. Irlandia jest członkiem UE, a Konstytucja Irlandii uznaje i chroni pewne prawa, w tym prawo do prywatności. Jeżeli Twoje prawa wynikające z UE są naruszane, możesz skontaktować się z organizacjami, aby złożyć skargę. Na przykład, możesz starać się o dostęp do swoich danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych.

Prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej

Konstytucja Irlandii stanowi, że państwo jest zobowiązane do zapewnienia bezpłatnej edukacji podstawowej wszystkim swoim obywatelom, niezależnie od ich wieku. Nie jest jednak jasne, czy prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej jest uzależnione od wieku. Sąd Apelacyjny w sprawie Sinnott orzekł, że prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej nie dotyczy dzieci poniżej osiemnastego roku życia i stwierdził, że prawo to nie jest oparte na wieku i nie jest ograniczone przez konstytucję.

Zgodnie z prawem do bezpłatnej edukacji podstawowej państwo jest zobowiązane do finansowania edukacji swoich obywateli, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego. Prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej dla obywateli Irlandii jest zapisane we Wspólnotowej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników i obejmuje również szkolenie zawodowe i kształcenie ustawiczne. Nie wymaga jednak, by wszystkie placówki zapewniały każdemu dziecku bezpłatną edukację podstawową, a niektóre formy edukacyjne mogą wymagać płatności.

Prawo do wolności wyznania

Konstytucja Irlandii nie gwarantuje obywatelom prawa do wolności wyznania i myśli. Chociaż na przestrzeni lat wprowadzono kilka propozycji poprawek, żadna nie uwzględniła tego prawa. Ta obojętność jest nie do przyjęcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni postęp technologiczny. Artykuł został oparty na moim nadchodzącym artykule zatytułowanym “Religious freedom and the right to free thought in Ireland: A Constitutional Perspective”.

Artykuł 9 Konstytucji Irlandii chroni prawo osoby do manifestowania swoich przekonań religijnych, co obejmuje noszenie odzieży religijnej, mówienie o religii i uczestniczenie w kultach religijnych. Jednakże to prawo do manifestowania przekonań jest ograniczone i może być ograniczone przez inne osoby, takie jak pracodawca. Dzieje się tak dlatego, że może to kolidować z prawami innych osób. Na przykład pracodawca może nie zezwolić chrześcijaninowi na noszenie naszyjnika z krzyżykiem w pracy, w obawie przed zakłóceniem pracy innych pracowników.

Prawo do decydowania o religii swoich dzieci

Zgodnie z Pierwszą Poprawką, masz prawo do wyboru religii lub jej braku dla swoich dzieci. Wiek zgody jest decyzją subiektywną, ale ogólnie rzecz biorąc, dzieci powyżej 18 roku życia mogą wybrać religię lub jej brak bez nakazu sądowego. Istnieją pewne czynniki, które należy rozważyć, zanim sąd podejmie ostateczną decyzję, choć. Czynniki te mogą obejmować wiek, rodzinę i religię. W tym artykule zostaną omówione podstawy prawa do decydowania o religii swoich dzieci.

Prawa rodzicielskie nie są licencją na narzucanie dzieciom swoich poglądów. Prawa rodziców muszą być proporcjonalne do rozwoju dziecka. Wiek jest odwrotnie proporcjonalny do wpływu rodziców na formację religijną. Chociaż możesz chcieć wychować swoje dziecko tak, aby podzielało twoje poglądy religijne, przyznanie mu większej autonomii powinno odbywać się stopniowo i etapami. Na przykład, nie powinieneś nakazywać im przyjęcia przekonań religijnych, dopóki nie ukończą ośmiu lat.

Prawo do pokojowych zgromadzeń

Pierwsza Poprawka chroni prawo do pokojowych zgromadzeń. Państwa mogą jednak ograniczyć to prawo. Klauzula należytego procesu zawarta w czternastej poprawce ma zastosowanie do państwowych jednostek rządowych. Pierwsza poprawka chroni również prawo do zrzeszania się. Prawo do pokojowego gromadzenia się rozciąga się na publiczne spędzanie czasu z przyjaciółmi. Jednak to prawo nie chroni radykalnych grup. W ostatnim stuleciu pojawiło się wiele decyzji sądowych, które interpretowały prawo do pokojowych zgromadzeń jako środek aktywizmu społecznego i politycznego.

Prawo międzynarodowe uznaje prawo do pokojowych zgromadzeń. Definiuje ono trzy rodzaje zgromadzeń, w tym zgromadzenia legalne i pokojowe oraz zgromadzenia nielegalne, ale bez użycia przemocy. Prawo do pokojowych zgromadzeń stanowi kamień węgielny Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak prawo do pokojowych zgromadzeń nie gwarantuje wolności od bezprawia i zastraszania. Prawo do pokojowych zgromadzeń nie jest absolutne, ale gwarantuje pewne warunki.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *