Czym są prawa człowieka i jak można je zmierzyć?

Czym są prawa człowieka i jak można je zmierzyć?

Standardowa lista praw człowieka nie uwzględnia unikalnych zagrożeń, z jakimi spotykają się kobiety. Wczesne dokumenty dotyczące praw człowieka nie uwzględniały takich kwestii jak przemoc domowa czy wybór reprodukcyjny. Teraz jednak feministki jasno określiły, że lista praw człowieka musi zawierać kwestie poniżania i naruszania kobiet. Większość przemocy wobec kobiet występuje w sferze “prywatnej”. Dlatego lista praw człowieka musi zawierać te kwestie. Ten artykuł analizuje historię praw kobiet w różnych częściach świata.

Prawa człowieka rozciągają się na każdą istotę ludzką na naszej planecie

Filozoficzna debata pomiędzy uniwersalistami a relatywistami szaleje od wieków. Jednak podstawowego argumentu za prawami człowieka bronią uniwersaliści. Argument ten mówi, że prawa człowieka są zakorzenione w zbiorze zasad moralnych, które mają uniwersalne zastosowanie, nawet jeśli społeczeństwa i kultury bardzo się różnią. Zatem prawa człowieka są dobrem, a ich istnienie należy pielęgnować, a nie wyśmiewać.

Prawa te są niepodzielne i współzależne. Żadna istota ludzka nie powinna być poddawana niewolnictwu, torturom ani karom, które sprawiają, że czuje się mniejsza od człowieka. Każda istota ludzka ma prawo być wszędzie akceptowana jako osoba i korzystać z takich samych praw i ochrony prawnej jak inni. Jest to prosta, ale głęboka koncepcja. Zbadajmy kilka kluczowych punktów. Ogólnie rzecz biorąc, prawa człowieka obejmują każdą istotę ludzką na naszej planecie, ale istnieją pewne prawa, które nie są powszechnie stosowane.

W przypadku praw człowieka, istoty ludzkie powinny być równe i urodzić się wolne. Wszyscy ludzie są stworzeni równi i posiadają takie same prawa jak wszyscy inni. Każda istota ludzka jest unikalną jednostką posiadającą zdolność do myślenia i poznania, co jest dobre, a co złe. Prawa człowieka powinny być rozszerzone na wszystkich, niezależnie od płci czy rasy. Powinny być takie same bez względu na rasę, wyznanie, religię czy wygląd fizyczny.

Są to super twierdzenia z różnicą

Są to super twierdzenia z różnicą. Zasadniczo, jeśli miałeś wypadek i nie jesteś w stanie pracować, możesz złożyć wniosek o TPD. Ten rodzaj pokrycia jest zazwyczaj płatny w formie ryczałtu. Kwota, którą otrzymasz zależy od ciężkości urazu i warunków Twojej polisy. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na zgłoszenie roszczenia. Powinieneś sprawdzić swoje super polisy pod kątem wyłączeń i obciążeń, a także skontaktować się z funduszem, jeśli zostałeś nieprawidłowo sklasyfikowany.

Są odpowiedzią na uniwersalne potrzeby ludzkie

Pomimo różnorodności indywidualnych potrzeb ludzkich, w żadnym społeczeństwie nie ma jednego “prawa” do ich zaspokojenia. Te uniwersalne potrzeby nie są wynikiem różnic indywidualnych. Idea, że niektóre potrzeby ludzkie są większe niż inne, nie jest nowa. Niektórzy twierdzą, że idea uniwersalnych potrzeb jest przestarzała. Ten pogląd jest kontrproduktywny, ponieważ ignoruje wzajemne powiązania praw człowieka. Na szczęście istnieje wiele sposobów realizacji tych praw.

W praktyce prawa człowieka muszą być realizowane powszechnie dla wszystkich ludzi. Korzystają z nich nie tylko oni sami, ale także ich sąsiedzi. Na przykład represje mogą zmusić ludzi do opuszczenia danego kraju, co zmniejsza jego bazę talentów i zasobów. To z kolei zmniejsza perspektywy rozwoju kraju, a uchodźcy mogą destabilizować kraje sąsiednie. Ale co do zasady uniwersalne prawa człowieka są odpowiedzią na uniwersalne ludzkie potrzeby.

Są poszukiwaniem sprawiedliwości

Koncepcja nieodłącznych praw człowieka ma głębokie korzenie w różnych kulturach i tradycjach na całym świecie. Nie są one zachodnim wynalazkiem, ale odpowiedzią na uniwersalne ludzkie pragnienie sprawiedliwości. Sprawiedliwość i równość były ideałami w każdej ludzkiej społeczności, od najwcześniejszych kultur jaskiniowców po współczesny świat zachodni. Czym więc są prawa człowieka? I jak można je zmierzyć? Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Oto kilka najważniejszych z nich.

Pomimo wielu szczegółowych kwestii, które mieszczą się pod parasolem praw człowieka, wartości te są powszechnie uznawane. W rzeczywistości ochrona praw człowieka leży u podstaw demokracji. Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka jest potężnym rzecznikiem sprawiedliwości w obu Amerykach, współpracującym z państwami w celu poprawy ich prawa i instytucji. Narody członkowskie Organizacji Państw Amerykańskich zadeklarowały swoje zaangażowanie w demokrację i te wysiłki.

Są chronione traktatami

Ruch praw człowieka od dawna zarzuca rządom, że nie traktują poważnie swoich obowiązków w zakresie ochrony praw swoich obywateli. Faktem jest jednak, że traktaty dotyczące praw człowieka nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Pod pewnymi względami przypominają one XIX-wieczne wysiłki cywilizacyjne państw zachodnich, które niewiele dobrego przyniosły ludności tubylczej i uwikłały europejskie mocarstwa w sprawy, których nie rozumiały. Najnowszym przykładem jest Deklaracja Praw Człowieka ONZ.

Większość krajów ratyfikowała przynajmniej jeden z głównych traktatów dotyczących praw człowieka, ale rządy nadal bezkarnie łamią prawa człowieka. Ponad 150 krajów jest podejrzewanych o stosowanie tortur, a kolejne rozwinęły tendencje autorytarne. Wiele krajów nadal poddaje kobiety niewolnictwu i pracy w fabrykach czy kopalniach. Nawet jeśli traktaty dotyczące praw człowieka są wspaniałą rzeczą, to niewiele robią, by zapobiec represjom i nadużyciom.

Po zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej pojawiła się nowoczesna koncepcja praw człowieka. Po wojnie prezydent USA Franklin D. Roosevelt w publicznych przemówieniach zaczął odwoływać się do ochrony “praw człowieka”. Ta niejasna retoryka sprawiła, że planiści polityczni w Europie i Ameryce głowili się, jak zabezpieczyć prawa jednostki w erze powojennej. Powszechna Deklaracja zawierała jednak imponującą listę praw. Niektóre z tych praw są znanymi prawami politycznymi, podczas gdy inne zostały skonstruowane przez amerykańskie sądy na przestrzeni lat.

Są one egzekwowane przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony i egzekwowania praw człowieka. Organizacje te walczą z ubóstwem, przemocą, rasizmem, bezdomnością i problemami środowiskowymi. W różnych krajach istnieją setki tysięcy organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Niektóre z tych organizacji poświęcone są egzekwowaniu praw człowieka, podczas gdy inne zajmują się innymi kwestiami. Oto pięć przykładów pracy organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami człowieka.

Organizacje pozarządowe to organizacje non-profit, które działają niezależnie od rządów. Wiele organizacji pozarządowych skupia się na kwestiach humanitarnych, nierówności płci i niesprawiedliwości społecznej. W samych Stanach Zjednoczonych działa około 1,5 miliona organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe pracują nad różnymi kwestiami i często oferują bezpośrednie usługi dla ofiar naruszeń praw człowieka. Bezpośrednie usługi mogą obejmować udzielanie pomocy humanitarnej, rzecznictwo prawne i porady, jak przedstawić swoje roszczenia w sądzie.

Niestety, wiele organizacji pozarządowych nie zdołało ochronić praw wrażliwych populacji i pracowników. Wystąpił znaczny brak odpowiedzialności wśród pracowników tych organizacji. Co więcej, te organizacje pozarządowe konsekwentnie nie respektowały praw kobiet, dzieci i mniejszości seksualnych. Sprawiedliwość naprawcza dla ofiar ludobójstwa w Rwandzie jest w dużej mierze ignorowana przez organizacje pozarządowe. Te organizacje pozarządowe również historycznie przyczyniły się do marginalizacji w krajach rozwijających się.

Przynoszą korzyści posiadaczom praw

Listy praw człowieka istnieją w celu promowania równości i godności jednostek. Większość z nich koncentruje się na wolności, ochronie i statusie posiadaczy praw oraz nakłada obowiązki na podmioty zobowiązane. Listy praw człowieka są obowiązkowe, ale niektóre są deklaracjami celów o wysokim priorytecie z przypisaną odpowiedzialnością za stopniową realizację. W niektórych przypadkach ludzie mogą korzystać z list praw człowieka tylko wtedy, gdy uczestniczą w ich realizacji. Ten artykuł omawia korzyści płynące z list praw człowieka.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *