Japonia i konwencja genewska

Japonia i konwencja genewska

W czasie II wojny światowej mocarstwami chroniącymi były Szwecja i Szwajcaria. Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Genewie pomagał w śledzeniu i wysyłaniu paczek dla jeńców wojennych, a także informacji i raportów o ich warunkach. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mimo okrucieństw popełnianych przez Japonię, w większości przestrzegały konwencji genewskiej. Choć Japonia nie traktowała wszystkich jeńców tak samo, zaczęła przestrzegać konwencji genewskiej po tym, jak wystarczająca liczba japońskich jeńców dostała się w ręce aliantów.

Artykuły Konwencji Haskiej z 1907 roku

Pierwsza Haska Konferencja Pokojowa odbyła się w 1899 roku w celu zmiany Deklaracji Brukselskiej z 1874 roku, która nigdy nie została ratyfikowana przez Konferencję Brukselską. Konwencja haska z 1899 roku dotycząca wojny lądowej została ratyfikowana przez pięćdziesiąt państw i została zmieniona przez II Międzynarodową Konferencję Pokojową w 1907 roku. Te dwa traktaty różnią się nieznacznie tylko w kilku drobnych punktach, a ich postanowienia są uznawane za zwyczajowe prawo międzynarodowe. W wielu przypadkach jest to jedyne rozróżnienie między tymi dwoma traktatami.

Artykuły konwencji haskiej z 1907 r. podzielone są na dwie części. Część I dotyczy praw i obowiązków mocarstw neutralnych w wojnie na lądzie. Weszła ona w życie 26 stycznia 1910 roku. Ogólnie rzecz biorąc, konwencja zabrania wojownikom przemieszczania swoich wojsk i zaopatrzenia przez terytorium neutralne. Zabrania im również wykorzystywania neutralnych instalacji energetycznych do celów czysto wojskowych. Ponadto neutralne instalacje energetyczne muszą być otwarte dla wiadomości publicznych.

Pakt Kellogg-Briand

Mimo że pakt Kellogg-Briand był powszechnie krytykowany, do dziś ma duży wpływ na prawo międzynarodowe. Jego zasadą jest to, że wojna jest zbyt straszna, by ją rozważać, chyba że w odpowiedzi na agresję nieuczciwego państwa. Pakt został podpisany przez wszystkie największe mocarstwa w 1939 roku. Co jednak udało się w nim osiągnąć? Między innymi wyrzekł się użycia siły przeciwko innym narodom.

Pakt Kellogga-Brianda był traktatem podpisanym 27 sierpnia 1928 roku. Głównym celem paktu było zapobieżenie wojnie międzynarodowej poprzez zakończenie niszczycielskich praktyk wojennych. Wiele z państw-sygnatariuszy wyraziło chęć uniknięcia przyszłych konfliktów, a idea pokoju stała się czynnikiem motywującym architektów. Choć traktat miał ograniczony wpływ na zapobieżenie II wojnie światowej, stał się kamieniem milowym w polityce zagranicznej USA.

Chociaż pakt nie uchwalił żadnych konkretnych działań militarnych, był istotną częścią procesu pokojowego na Pacyfiku. Traktat nie zawierał jednego środka, lecz składał się z kilku traktatów, które były ze sobą ściśle powiązane. Pozwoliło to na większą przejrzystość w negocjacjach między sygnatariuszami. Poniżej wymieniono kilka kluczowych elementów traktatu. Pierwsza klauzula traktatu delegalizowała użycie siły jako polityki narodowej, natomiast druga nakłaniała sygnatariuszy do rozstrzygania wszelkich sporów na drodze pokojowej.

Japońskie naruszenia Konwencji Genewskiej

Podczas II wojny światowej Japonia wielokrotnie naruszała Konwencję Genewską. Zbrodnie obejmowały masakrę cywilów i chińskich żołnierzy oraz użycie zakazanego gazu trującego. Kilku chińskich przywódców zostało skazanych, ale większość została uniewinniona. Mimo to oczekiwano, że po wojnie Chiny wznowią swoje zarzuty wobec Japończyków, ale Międzynarodowa Sekcja Prokuratury usunęła je. Po wojnie łamanie przez Japonię prawa międzynarodowego było powszechnie akceptowane.

Choć konwencje genewskie zobowiązywały państwa do stosowania “humanitarnych środków” w celu ochrony jeńców wojennych, Japończycy ich nie przestrzegali. W lutym 1933 r. Liga przegłosowała decyzję o odebraniu Japonii członkostwa w Lidze. Japonia zdecydowała się jednak wystąpić z Ligi, twierdząc, że Światowa Konferencja Rozbrojeniowa działała z uprzedzeniem. Nawet po zakończeniu wojny Japończycy nadal łamali konwencje genewskie, twierdząc, że Liga nie przestrzegała własnych zasad i naruszała prawo międzynarodowe.

The Haku-Ai-Sha

Słowo “Haku-Ai” pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego “ludzkość”, które jest podobne do angielskiego i francuskiego “humanite”. Termin ten jest starożytny i pochodzi z czasów dynastii Tang (618-907) w Chinach. Słowo to otrzymało nowe znaczenie podczas ery Meiji, kiedy to zostało powiązane z ideą człowieczeństwa pod czerwonym krzyżem. Ostatecznie termin ten zaczął być używany w odniesieniu do ludzkości poza polem bitwy, gdzie do dziś ma swoje obecne znaczenie.

Haku-Ai-Sha w Japonii powstała w czasie wojny Seinan, a misją organizacji była opieka nad rannymi i chorymi. Zasada ta opiera się na filozofii “Nin-Jo no tozen”, czyli “oczywistej ludzkiej naturze”. Japoński Czerwony Krzyż przygotowuje się teraz do nagłych wypadków w czasie pokoju, a dzięki Konwencji Genewskiej symbol tej organizacji jest chroniony.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *