Kiedy została złamana konwencja genewska?

Kiedy została złamana konwencja genewska?

Podczas II wojny światowej

Konwencja genewska z 1929 roku koncentrowała się na traktowaniu jeńców wojennych. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy popełniły zbrodnie wojenne, szczególnie w tej dziedzinie. W rzeczywistości jeden z amerykańskich żołnierzy, Audie Murphy, opisał zabicie niemieckiego żołnierza, ponieważ uważał, że czeka go straszne życie. Biorąc pod uwagę zakres i intensywność konfliktu, zbrodnie wojenne były nieuniknione. Ale czy w tym przypadku rzeczywiście doszło do złamania konwencji genewskiej?

Chociaż konwencje genewskie dotyczą traktowania jeńców wojennych, nie zajmują się kwestią użycia broni masowego rażenia. Konwencje haskie z 1899 i 1907 roku dotyczyły użycia broni konwencjonalnej. Protokół genewski dotyczył wojny biologicznej. Jest to najbardziej znane naruszenie Konwencji Genewskiej. Ale czy Konwencja Genewska została złamana podczas II wojny światowej? Odpowiedź brzmi: tak. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co działo się podczas wojny.

Przyczyny jej wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia Mocarstwa konsekwencje są natychmiastowe, ale nie działają wstecz. Wypowiedzenie Mocarstwa nie zmienia zobowiązań stron konfliktu, które pozostają zasadami prawa narodów, w tym prawami ludzkości, zwyczajami ludów cywilizowanych i nakazami sumienia publicznego. Rada Federacji Szwajcarskiej rejestruje niniejszą konwencję w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych i informuje go o wszystkich ratyfikacjach, przystąpieniach i wypowiedzeniach konwencji.

Ponadto wcześniejsze użycie oznaczeń konwencji genewskiej nie może sprawiać wrażenia przyznawania ochrony w czasie wojny. W tym przypadku zakaz z ustępu pierwszego stosuje się bez względu na prawa poprzednich użytkowników takich oznaczeń. Przyczyny wypowiedzenia konwencji genewskiej

Kryteria jej egzekwowania

Konwencje genewskie są międzynarodowym traktatem i umową regulującą użycie siły. Obowiązują one każde państwo, które je ratyfikuje, i mają zastosowanie do wypowiedzianej wojny między państwami-sygnatariuszami. Ponadto mają zastosowanie do konfliktów zbrojnych przeciwko obcemu okupantowi. Do konwencji dodano protokół I, który wyjaśnia, które konflikty zbrojne kwalifikują się jako międzynarodowe. Konwencje zostały przyjęte w 1949 r., ale ich egzekwowanie było niespójne.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów Konwencji jest ich zastosowanie do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Niektórzy bojownicy nie nosili oficjalnych insygniów, lecz zamiast tego nosili fatałaszki w stylu wojskowym. Konwencja genewska wymienia kilka rodzajów perfidii, w tym użycie fałszywych insygniów. Nie ma jednak wzmianki o całkowitym braku insygniów, co czyni status jeńców wojennych wątpliwym.

Wpływ jej wypowiedzenia na międzynarodowe prawo humanitarne

Niniejsza konwencja genewska pozostaje otwarta do podpisu i ratyfikacji do dnia 12 lutego 1950 roku. Wszystkie ratyfikacje zostaną złożone w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeżeli niniejsza Konwencja zostanie wypowiedziana przez jakieś państwo, przestanie ona obowiązywać. Ratyfikacja nie będzie miała wpływu na status prawny żadnej ze stron konfliktu. Rada Federacji Szwajcarskiej rejestruje niniejszą konwencję w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych i informuje Sekretariat o wszelkich ratyfikacjach, przystąpieniach lub wypowiedzeniach.

Wysokie Umawiające się Strony zabronią stosowania fizycznych środków karania, których skutkiem jest zagłada lub cierpienie osoby chronionej. Zakaz ten obejmuje wszelkie formy brutalności, stosowania środków wojskowych i cywilnych, tortur, brania zakładników i odwetu. Konwencja genewska została również zaktualizowana w celu włączenia zasady prawa do procesu i obrony. Zasada ta ma zastosowanie do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które potępiają użycie siły w swoich codziennych działaniach.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *