Protokół gazowy Konwencji Genewskiej

Protokół gazowy Konwencji Genewskiej

Protokół gazowy Konwencji Genewskiej został sporządzony w 1925 roku i większość państw go uznaje. Jest to traktat międzynarodowy i jest podpisywany przez każdy kraj, który posiada znany potencjał broni chemicznej. Choć protokół ma ograniczenia, jest ważnym narzędziem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się broni chemicznej. Było to również pierwsze porozumienie, które zakazywało stosowania gazu duszącego. Obecnie protokół jest uznanym traktatem międzynarodowym, który stanowi, że cała broń chemiczna musi zostać zniszczona przed jej użyciem.

Ograniczenia protokołu konwencji genewskiej

Konwencje genewskie z 1949 roku zawierały protokół II, który miał dotyczyć wyłącznie niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. Konflikty te są zdefiniowane przez wspólny artykuł 3 konwencji genewskich z 1949 r., ale protokół II obejmuje tylko określony rodzaj konfliktów. Do takich konfliktów zalicza się konflikt zbrojny na terytorium państwa. Wyklucza on inne rodzaje przemocy, takie jak sporadyczne akty przemocy. Jako taki nie jest tak wszechstronny, jak byłby, gdyby Konwencje Genewskie obowiązywały dzisiaj.

Konwencje genewskie z 1949 roku są zbiorem prawa międzynarodowego, który określa minimalne standardy humanitarnego traktowania podczas wojny. Są traktatami, które obowiązują rządy państw-sygnatariuszy. Mają również zastosowanie do cywilów, którzy zostali uwikłani w wojnę i nie są w stanie walczyć. Traktaty z 1949 r. określają podstawowe prawa jeńców wojennych, chronią rannych i wyznaczają standardy dla osób nie biorących udziału w walkach. Traktaty z 1949 roku zostały ratyfikowane przez 196 państw.

Konwencje Genewskie z 1949 roku zostały powszechnie ratyfikowane, ale Protokoły Dodatkowe z 1977 roku już nie. Tylko siedem krajów ratyfikowało Protokoły z 1977 roku. Jako takie, konwencje i protokół genewski należą do najszerzej akceptowanych instrumentów prawnych na świecie. Jego główne ograniczenia to fakt, że największe mocarstwa zastrzegły sobie prawo do użycia zakazanej broni w atakach odwetowych. Protokół nie odnosi się również do produkcji, przechowywania, testowania lub przekazywania broni chemicznej, co pozwoliło państwom takim jak Związek Radziecki zgromadzić duże ilości broni chemicznej.

IV Konwencje Genewskie są jednak bardzo ograniczone. Na przykład Protokół Genewski dotyczy tylko konfliktów zbrojnych, w których biorą udział dwie lub więcej Wysokich Umawiających się Stron. To sprawia, że konwencje genewskie nie nadają się do konfliktów zbrojnych obejmujących napięcia wewnętrzne, choć te są często nieuniknione w czasie wojny. Ograniczenia konwencji genewskich i protokołu są również ograniczające dla realizacji traktatów.

Pięcioletni Protokół nie jest samodzielnym dokumentem, a raczej uzupełnieniem czterech konwencji genewskich z 1949 roku. Jest regulowany przez protokoły dodatkowe z 1977 r. i składa się z 17 artykułów, z których tylko siedem jest merytorycznych. Preambuła liczy dziesięć paragrafów potwierdzających, że państwa mają prawo używać emblematów do identyfikacji, choć pełnią one funkcję ochronną i orientacyjną. MKCK formalnie przyjął stosowanie czerwonego kryształu jako swojego godła.

Wielka Brytania i Japonia poparły protokół

Protokół wszedł w życie 31 października 1997 r., został przyjęty przez państwa Unii Europejskiej i Rosję. W czasie zimnej wojny zarówno USA, jak i Związek Radziecki posiadały ogromne zapasy broni chemicznej, liczące łącznie tysiące ton. Broń ta była w stanie zniszczyć większość życia na Ziemi. Węgry były pierwszym państwem, które ratyfikowało protokół. Wszedł on w życie 180 dni później, 29 kwietnia 1997 roku. W ciągu czterech lat poprzedzających wejście w życie Konwencji, PrepCom spotkał się 16 razy, tworząc podstawy dla przyszłej Organizacji.

Zjednoczone Królestwo i Japonia pozostały nieugiętymi przeciwnikami protokołu, argumentując, że utrudniłby on rozwój broni ofensywnej poprzez ograniczenie stosowania broni chemicznej. Amerykańska Służba Wojny Chemicznej obawiała się jednak, że Japończycy mogliby być ścigani na mocy prawa międzynarodowego za użycie broni chemicznej przeciwko swoim sojusznikom. To również ograniczyłoby program USA w zakresie rozwoju broni ofensywnej. W związku z tym biuro US Chemical Warfare Service w Tokio przeprowadziło własne dochodzenie podczas pobytu Morrowa w Chinach. Śledztwo to było częścią projektu G-2 mającego na celu ocenę japońskiej broni chemicznej. Śledztwo prowadził podpułkownik John Beebe, który przesłuchał byłego japońskiego premiera Tojo Hideki, ministra wojny Hata Shunroko oraz czterech innych japońskich oficerów.

Protokół genewski zakazuje stosowania broni chemicznej i biologicznej w konfliktach międzynarodowych. Zakazuje również przechowywania i przekazywania podobnej broni. Późniejsze traktaty obejmą te obszary. Ponadto protokół zawiera terminy zniszczenia zakazanej broni. Jest to szczególnie pomocne w przypadku broni chemicznej lub biologicznej, która może być użyta do spowodowania masowych ofiar. Z tego powodu Protokół Genewski jest uważany za bardzo udany traktat międzynarodowy.

Protokół gazowy został ratyfikowany przez 192 kraje. Jednak niektóre kraje uważają, że gaz łzawiący jest w bezpośredniej sprzeczności z protokołem. Stwarza to dylemat dla sił pokojowych. Niektóre kraje wysłały wojska do strefy konfliktu, aby użyć gazu łzawiącego do kontroli zamieszek. Pomimo tego, że protokół zabrania stosowania broni chemicznej, ONZ nie ma możliwości przestrzegania wszystkich zasad.

Gaz duszący

Użycie gazu duszącego jest w prawie międzynarodowym czynem zabronionym. Protokół Genewski, podpisany w 1925 roku, zabrania używania na wojnie broni bakteryjnej i gazów duszących. Jest on również zakazany w Traktacie Wersalskim z 1919 roku, który zabrania używania trucizn na wojnie. Oba te traktaty dotyczą gazu duszącego i innych toksyn. Mimo wielu kontrowersji wokół wojny chemicznej, współczesne prawo poważnie potraktowało te instrumenty.

Powszechne użycie gazu duszącego przez siły alianckie w I wojnie światowej zaalarmowało społeczność międzynarodową. Gdy alianci wygrali wojnę, wynegocjowali traktaty pokojowe z pokonanymi krajami, ale ich przywódcy rozumieli niebezpieczeństwo związane z bronią chemiczną. Liga Narodów, prekursor Organizacji Narodów Zjednoczonych, zorganizowała w 1925 roku konferencję genewską. Stany Zjednoczone przewodziły inicjatywie sporządzenia Protokołu o zakazie stosowania gazów duszących.

Oprócz protokołu podpisano również inne porozumienia ograniczające stosowanie gazów trujących i duszących. Traktaty te są często uważane za fundament działań na rzecz rozbrojenia chemicznego w XX wieku. Traktat wersalski, podpisany przez aliantów i Niemcy w 1919 roku, zawierał postanowienia zakazujące stosowania broni bakteriologicznej i chemicznej. Jednak rosyjscy bolszewicy nadal używali takiej broni podczas rosyjskiej wojny domowej. Ponadto Brytyjczycy po podpisaniu traktatu nadal używali broni chemicznej na Bliskim Wschodzie.

Konwencja o broni chemicznej jest administrowana przez Organizację do spraw Zakazu Broni Chemicznej. Weszła ona w życie dwa lata po jej podpisaniu przez państwa, które ją ratyfikowały. Jednak państwa takie jak Stany Zjednoczone, Korea Północna i Sudan Południowy jeszcze nie ratyfikowały konwencji. Jeśli państwo nie ratyfikuje konwencji, to nadal będzie naruszać prawo międzynarodowe. W takim przypadku kraj ten będzie podlegał międzynarodowym sankcjom.

Deklaracja haska w sprawie gazów duszących zakazuje stosowania środków chemicznych w działaniach wojennych. Pierwszy na świecie atak chemiczny na dużą skalę miał miejsce w Belgii 22 kwietnia 1915 roku. Do końca wojny uwolniono 124 200 ton środków chemicznych. Co najmniej 90 000 żołnierzy zmarło z powodu narażenia na działanie toksycznego gazu, a ponad milion osób odniosło wyniszczające obrażenia.

Składowanie broni chemicznej przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone

Na składowanie broni chemicznej przez Rosję wpływa kilka czynników. Po pierwsze, Rosji chronicznie brakuje gotówki, a jej struktury wojskowe rozpadają się z powodu braku funduszy. Według rządu rosyjskiego do likwidacji całej broni chemicznej potrzeba około 5,5 mld dolarów. Program jest opóźniony, a rząd w ciągu ostatnich dwóch lat zapewnił jedynie dwa lub trzy procent budżetu.

Po drugie, Rosja ma historię trucia cywilów. Na początku marca rosyjski rząd oskarżył Ukrainę o rozwijanie broni biologicznej i zwołał specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednak USA i inne państwa zachodnie zaprzeczyły temu oskarżeniu i oskarżyły Rosję o stworzenie pretekstu dla swoich działań na Ukrainie. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki mają długą historię używania broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej.

Związek Radziecki i Stany Zjednoczone zaczęły gromadzić zapasy broni chemicznej w latach sześćdziesiątych. Do lat 70. zgromadziły ponad 30 000 ton środka chemicznego. OPCW szacuje, że USA zniszczą 90 procent swoich zapasów broni chemicznej. Jednak w USA nadal będzie znajdować się stara broń chemiczna, która jeszcze przez jakiś czas będzie niszczona w ramach weryfikacji OPCW. Źródłem tej starej broni chemicznej są przede wszystkim obiekty z dawnych pól bitewnych I wojny światowej w Europie lub porzucona broń chemiczna przez Japonię w czasie II wojny światowej.

W 1995 roku Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały traktat zawierający postanowienia zakazujące rozwoju broni chemicznej. Ponadto traktat wymaga zniszczenia istniejących zapasów broni chemicznej, prekursorów chemicznych oraz obiektów produkcyjnych i systemów przenoszenia broni. W efekcie Stany Zjednoczone jako ostatni członek konwencji, który składował broń chemiczną, stały się jej sygnatariuszem.

Pomimo tego, zarówno Rosja jak i Stany Zjednoczone oświadczyły, że posiadają łączny arsenał 40 000 ton broni chemicznej, karłowaty w stosunku do łącznych arsenałów reszty świata. Choć jest to duża ilość broni chemicznej, większość ekspertów uważa, że starzejące się zapasy przekroczyły swoją przydatność. Amerykański Program Współpracy na rzecz Redukcji Zagrożeń rozpoczął niszczenie 32 000 ton broni chemicznej, a Rosja przygotowuje się do tego zniszczenia.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *