Kiedy miała miejsce konwencja genewska?

Strategia prawna NAACP i dlaczego Ruch Praw Obywatelskich odniósł sukces

Być może zastanawiasz się, kiedy miała miejsce Konwencja Genewska? W tym artykule omówimy tło historyczne konwencji, ratyfikację w 1864 roku oraz wpływ na współczesne działania wojenne. Omówimy również Artykuły i wpływ na współczesne działania wojenne. W końcu jesteś tutaj, aby dowiedzieć się o Konwencjach Genewskich! Ale co jest w nich takiego ważnego? I co możesz zrobić, aby uzyskać więcej informacji?

1863

Konwencja Genewska, podpisana w 1863 roku, ustanowiła standardy traktowania jeńców wojennych, cywilnych pracowników pomocy oraz rannych żołnierzy. Traktat ten jest obecnie uważany za podstawę prawa międzynarodowego w tej dziedzinie. Konwencja została ratyfikowana przez dwanaście państw: Francja, Belgia, Dania, Włochy, Norwegia, Hiszpania i Portugalia. Traktat nakreśla 10 artykułów oraz czerwony krzyż, który symbolizuje neutralność. Czerwony krzyż jest ważnym symbolem neutralności i został przyjęty jako część konwencji.

Po konferencji genewskiej utworzono komitet, którego zadaniem było wprowadzenie w życie pomysłów Dunanta. Komitet spotkał się po raz pierwszy 17 lutego 1863 roku. W jego skład weszli: generał Guillaume-Henri Dufour, prawnik Gustave Moynier oraz dr Louis Appia i Theodore Maunoir. Zaprosiła ona również przedstawicieli innych narodów. Członkowie komitetu przekonali rządy do przyjęcia pierwszej Konwencji Genewskiej. Nowy traktat zobowiązywał armie do opieki nad rannymi żołnierzami i ustanowił jednolite godło medyczne.

Ratyfikacja w 1864 roku

Artykuł trzeci traktatu z 1863 roku wymaga zbadania gruntów nadających się do uprawy i podzielenia ich na działki po dwadzieścia akrów każda. Pomiar ten został najwyraźniej wykonany wcześnie, ale nie podjęto żadnych późniejszych działań w celu dostosowania granic gospodarstw do linii wyznaczonych działek. Co więcej, nie ustalono żadnych zasad kontynuowania posiadania działek zgodnie z wymogami traktatu. Indywidualni Indianie otrzymają certyfikaty lub akty notarialne na działkę.

Artykuły

Konwencje genewskie są podstawą międzynarodowego prawa humanitarnego. Zasady te regulują przebieg konfliktów zbrojnych i mają na celu zminimalizowanie skutków dla ludności cywilnej. Mają na celu ochronę ludności cywilnej i zakazują stosowania wobec niej okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ponadto zawierają surowe zasady dotyczące ciężkich naruszeń konwencji i wymagają, aby osoby, które dopuściły się ciężkich naruszeń, zostały osądzone i poddane ekstradycji.

Pierwsza Konwencja Genewska chroni rannych żołnierzy na lądzie w czasie wojny. Po raz pierwszy została przyjęta w 1864 roku i była trzykrotnie zmieniana. Pierwsza Konwencja Genewska uznaje prawa personelu medycznego i religijnego. Ustanawia również charakterystyczne emblematy i wzory legitymacji dla personelu medycznego i religijnego. Druga Konwencja Genewska dotyczy jeńców wojennych. W sumie istnieją trzy konwencje genewskie. Wszystkie obowiązują wszystkie strony biorące udział w konflikcie zbrojnym.

Wpływ na współczesne działania wojenne

60 lat po podpisaniu konwencji genewskich nadal pozostają pytania dotyczące ich wdrażania i skuteczności. Wiele podmiotów przeanalizowało konwencje, aby określić, jak dobrze działają one na rzecz ochrony ofiar konfliktów zbrojnych. Pytania te są nadal aktualne, ponieważ nadal prowadzimy wojny, które są coraz bardziej niesprawiedliwe. Niniejszy artykuł rozważa niektóre z kluczowych kwestii dotyczących Konwencji Genewskich i ich roli w prowadzeniu wojny. Artykuł ma na celu rzucenie światła na te kwestie i dokonanie oceny ich znaczenia w obecnym świecie konfliktów.

Po pierwsze, Konwencje Genewskie są międzynarodowymi umowami i traktatami, które regulują prowadzenie wojny. Obowiązują one państwa, które ratyfikują traktat. Konwencje genewskie mają zastosowanie w przypadku wypowiedzenia wojny między dwoma państwami-sygnatariuszami. Stosuje się je również do konfliktów zbrojnych przeciwko obcej okupacji. Protokół I przedstawia definicję wojny międzynarodowej. Ponadto konwencje określają definicję “konfliktu międzynarodowego”.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *