Prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe

Prawo do ochrony i jakości życia osób starszych

Film przedstawia dylemat prawa człowieka a bezpieczeństwo narodowe. Ujmuje emocje wielu widzów i prowokuje do myślenia. Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. W końcu obie kwestie są równie ważne i odpowiedź może nie być tak jednoznaczna, jak można by się spodziewać. Niemniej jednak film niesie ze sobą kilka ważnych lekcji. W poniższym artykule omówimy kwestię praw człowieka i bezpieczeństwa narodowego oraz to, jak te dwa zagadnienia są ze sobą powiązane.

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z poleczrobico.pl

Prawa człowieka to jasno sprecyzowane doktryny wywodzące się z obiektywnych, powszechnie uzgodnionych standardów

Choć większość państw przyjęła te standardy, nie zawsze je wdraża. Rada Bezpieczeństwa ONZ (UNSC) ma większe uprawnienia do podejmowania działań przeciwko krajom, które łamią prawa człowieka. Może nakładać sankcje, zlecać misje pokojowe, a nawet upoważnić do użycia siły. Obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ są również bardziej prestiżowe niż UNHRC, a jej decyzje mają większy wpływ na świat. Chiny jednak często wetują te wysiłki.

Podstawowym elementem praw człowieka jest zasada równości, która mówi, że każda jednostka ma prawo do godnego życia. Pierwszym tego typu dokumentem była Magna Carta, która zobowiązywała suwerena do respektowania jego praw. To zobowiązanie do równości jest ważnym elementem procesu praw człowieka. Koncepcja ta wymaga jednak, aby prawa człowieka były chronione przez państwo prawa.

We współczesnych czasach prawa człowieka są coraz częściej promowane przez rządy w kraju i na arenie międzynarodowej. Rządy pracują nad promowaniem praw człowieka w kraju i za granicą poprzez partnerstwa z innymi organami międzynarodowymi. W promowanie praw człowieka zaangażowana jest również dynamiczna sieć podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Ale nadal istnieją wyzwania. I nie wystarczy samo wdrożenie ram ONZ w zakresie praw człowieka. Potrzeba będzie rozbudowanego globalnego systemu, aby zapewnić, że prawa człowieka są chronione wszędzie.

Prawo do zdrowia jest ściśle związane z innymi prawami człowieka. Zależy ono od realizacji innych praw, takich jak równość i zakaz tortur. Dzięki zapewnieniu ochrony praw człowieka w ten sposób, prawo do zdrowia może być skutecznie realizowane w kontekście humanitarnym. Jednak w niektórych okolicznościach prawa te mogą nie być w pełni realizowane. W takich sytuacjach prawo do zdrowia musi być traktowane priorytetowo.

Stanowią mocny grunt dla rzecznictwa praw człowieka

Debata na temat prawa człowieka do wolności od tortur stała się gorącym tematem w rzecznictwie praw człowieka. Debata ta jest podsycana przez paradoks, że prawa człowieka są sprzeczne z bezpieczeństwem narodowym. Podczas gdy tortury stały się powszechną praktyką wśród funkcjonariuszy organów ścigania, wielu twierdzi, że prawo do wolności od tortur jest fundamentalne dla naszej własnej moralności. Ale czy prawo do wolności od tortur jest konieczne?

Istnieje wiele przykładów na to, że prawa człowieka są święte i są łamane, ale ważna jest zasada równości między ludźmi. Niektóre kraje mają bardziej restrykcyjne normy dotyczące terroryzmu i nie dbają tak bardzo o ochronę mniejszości jak inne. Niektóre kraje nakładają nawet wyroki karne na pewne grupy. Chociaż nie jest to nowe zjawisko, podkreśla ono potrzebę ochrony praw człowieka.

O ile przypisanie praw człowieka Bogu nadaje im status bezpiecznych metafizycznie, o tyle niekoniecznie czyni je bezpiecznymi praktycznie. Przecież miliardy ludzi nie wierzą w Boga chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu. Dlatego trzeba przekonać obrońców praw człowieka do ich wspierającego prawa poglądu teologicznego, a uchwalenie prawa zapewnia prawom człowieka bezpieczniejszy status.

Jeśli obrońcy praw człowieka nie potrafią zakwestionować wspierania tyranów przez wojsko i skorumpowanego wpływu przemysłu obronnego, nie odniosą większego sukcesu w ochronie praw człowieka. W rezultacie w ostatnich dekadach rzecznictwo praw człowieka znalazło się w martwym punkcie. Jednak podstawowe założenie rzecznictwa praw człowieka jest błędne. W rzeczywistości prawa człowieka nie mogą chronić bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, a prawa człowieka będą sprzeczne z innymi interesami narodowymi.

Powinny być stosowane jako środek ostateczny dla ochrony bezpieczeństwa narodowego

Prawa człowieka muszą być traktowane jako środek ostateczny dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, a sądy mają ważną rolę w osiągnięciu tego celu. Chociaż bezpieczeństwo narodowe wymaga użycia siły, musi się to odbywać zawsze ze ścisłymi ograniczeniami, a rządy prawa powinny być zawsze przestrzegane. W Stanach Zjednoczonych użycie siły stało się rutynową polityką, ale należy to robić tylko w pewnych okolicznościach, takich jak wojna lub ludobójstwo.

W Chinach prawo o bezpieczeństwie narodowym zawiera zapis zobowiązujący rządy do ochrony obywateli, ale prawo to nie zapewniło żadnej ochrony tym, którzy są celem ataku. Prawnicy, dziennikarze, pastorzy i pracownicy organizacji pozarządowych byli ścigani na mocy przepisów o bezpieczeństwie narodowym za korzystanie z wolności słowa i obronę praw człowieka. W Hongkongu prawo bezpieczeństwa narodowego było wykorzystywane jako pretekst do ograniczania praw przeciwników politycznych i stanowi poważne zagrożenie dla obrońców praw człowieka, krytycznych mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

Są one obciążone politycznie

Debata pomiędzy ochroną praw obywateli USA a ochroną praw obywateli innych państw jest często przedstawiana jako fałszywy wybór. Faktem jest, że podstawowym obowiązkiem rządu jest ochrona swoich obywateli i nie można oczekiwać, że będzie on w stanie chronić prawa swoich obywateli bez poświęcania bezpieczeństwa narodowego. Dlatego pytanie o stosunek praw człowieka do bezpieczeństwa narodowego jest jednym z najbardziej spornych we współczesnej polityce amerykańskiej.

Niepewność ludzi jest często przyczyną powstań, przemocy i terroryzmu. Zrodziły one również sympatie transgraniczne i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak pomimo tych zawiłości, debata nad tymi kwestiami jeszcze się nie zakończyła. W rzeczywistości prawa człowieka są źródłem niepokoju dla rządów od dziesięcioleci. Nic więc dziwnego, że wiele rządów obawia się konsekwencji braku bezpieczeństwa ludzi.

Nie są wolne od polityki

Związek między prawami człowieka a bezpieczeństwem narodowym jest złożony. Niektóre kraje są krytykowane za to, że pozwalają swoim wojskom na prowadzenie programów masowej inwigilacji, a inne wprowadziły przepisy mające na celu ograniczenie rekrutacji dżihadystów. Inne kraje wprowadziły ustawodawstwo, które ogranicza przemieszczanie się ludzi i przedmiotów. Niniejszy numer Human Rights Quarterly porusza kwestię złożonych relacji pomiędzy prawami człowieka a bezpieczeństwem narodowym. Podczas gdy wiele artykułów skupia się na kwestiach teoretycznych, inne badają praktyczne przykłady. Artykuły prezentują różne punkty widzenia na tę kwestię, ale podkreślają napięcie, które często powstaje, gdy koncepcje zdrowia publicznego i bezpieczeństwa narodowego są używane do zajmowania się innymi prawami.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *