Wymagania dotyczące prawa jazdy wynikające z konwencji genewskiej

Adwokaci Praw Obywatelskich

Oprócz standardowego prawa jazdy, kierowcy posiadający prawo jazdy zgodne z konwencją genewską powinni posiadać przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu jako dowód prawa do kierowania pojazdem. Kraje, które ratyfikowały Konwencję Genewską o ruchu drogowym z 1949 roku, nie wymagają od kierowców umieszczania znaków wyróżniających na tablicach rejestracyjnych. Są to najczęściej spotykane wymagania, obowiązujące w wielu krajach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów i ograniczeniach tych praw jazdy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale idzdokina.pl

Dyskwalifikacje dla kierowcy z prawem jazdy konwencji genewskiej

Prawo jazdy wydane przez kraj stowarzyszony, taki jak Konwencja Genewska, jest uznawane przez inne kraje za ważne. Jednak prawo jazdy wydane poza Konwencją Genewską jest nieważne. Aby uniknąć takiej dyskwalifikacji, kierowcy nie powinni wyjeżdżać służbowo poza granice swojego kraju. Prawa jazdy zgodne z Konwencją Genewską są ważne w 102 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Kierowca może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów, jeśli naruszy określony nakaz wydany przez rząd. Kierowca zostanie zdyskwalifikowany na określony czas, który może wynosić od trzech do pięciu lat. Na przykład, jeżeli naruszy on nakaz wycofania się z eksploatacji podczas prowadzenia komercyjnego pojazdu silnikowego, jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostają odebrane na rok.

Ważność prawa jazdy na podstawie konwencji genewskiej

Jeśli chcesz jeździć po całym świecie, powinieneś rozważyć uzyskanie międzynarodowego pozwolenia na prowadzenie pojazdu. Pozwolenia te są uznawane na całym świecie i mogą być używane do prowadzenia pojazdu osobistego lub wynajętego samochodu, o ile tablica rejestracyjna pasuje do kraju, w którym się poruszasz. Konwencja Genewska to zbiór międzynarodowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Kraje, które podpisały Konwencję uznają wzajemnie swoje prawa jazdy. Stany Zjednoczone i Kanada to dwa z tych krajów.

Międzynarodowe pozwolenie na jazdę zostało opracowane w 1949 roku po tym, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zgodziła się uznać nowe wymagania dotyczące tego dokumentu. Jest to szara książeczka z białymi wewnętrznymi stronami. Pierwsza i druga strona musi być w języku danego kraju, a ostatnia strona w języku francuskim. Pozwolenie to jest ważne przez rok. Istnieją pewne ograniczenia, które mają zastosowanie podczas podróży międzynarodowych z IDP. Aby uzyskać prawo jazdy zgodne z konwencją genewską, należy złożyć wniosek w kraju, w którym zamierza się prowadzić pojazd.

Wymagania dotyczące prawa jazdy na konwencję genewską

Jeśli planujesz jazdę po kontynencie, musisz poznać wymagania konwencji genewskiej. Konwencja ta została podpisana w 1949 roku i potwierdza zmiany wprowadzone do Międzynarodowego Prawa Jazdy. Konwencja genewska o ruchu drogowym wymaga, aby kierowcy w niektórych krajach posiadali przy sobie IDP, które ma wymiary 105 x 148 mm i ma w środku białe strony. Pierwsza i druga strona musi być w języku narodowym, natomiast ostatnia strona musi być w języku francuskim. Międzynarodowe pozwolenie na jazdę jest ważne przez rok.

Konwencja genewska o ruchu drogowym została podpisana w 1949 roku i jest ratyfikowana przez 101 państw. Konwencja opisuje zezwolenia na prowadzenie pojazdów i międzynarodowe prawa jazdy. Szwajcaria podpisała konwencję, ale jej nie ratyfikowała. Ogólnie rzecz biorąc, zezwolenia na prowadzenie pojazdów wydane na podstawie konwencji genewskiej są ważne przez sześć miesięcy lub jeden rok, w zależności od kraju. Międzynarodowe pozwolenie na jazdę jest również uznawane w różnych sytuacjach, w tym przy wynajmowaniu samochodu.

Kraje, które ratyfikowały Konwencję Genewską o ruchu drogowym

Konwencja Genewska o ruchu drogowym z 1949 roku jest traktatem regulującym międzynarodowy ruch drogowy. Ma ona zastosowanie do wszystkich umawiających się państw Organizacji Narodów Zjednoczonych i wszystkich zaproszonych państw Konferencji o ruchu drogowym i motorowym, która odbyła się w 1949 roku. Większość członków ONZ nie ratyfikowała jednak pełnego traktatu. Według stanu na sierpień 2016 r. konwencję ratyfikowało 68 państw. Istnieje jednak kilka wyjątków.

Konwencja genewska o ruchu drogowym z 1949 roku została podpisana przez 192 państwa, a weszła w życie 21 października 1950 roku. Konwencje z 1949 r. zostały ratyfikowane przez 74 państwa; 48 państw ratyfikowało je w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; 20 państw ratyfikowało je w ciągu ostatnich kilku lat. Do państw tych należą Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Japonia i Unia Europejska. Na początku lat 90. XX wieku konwencję ratyfikowało 26 państw.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *