Co to jest Human Rights Watch? Czy jest to organizacja pozarządowa?

Protokół Konwencji Genewskiej o broni laserowej

Czym jest Human Rights Watch? Czy jest to organizacja pozarządowa? Cóż, jest to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Nowym Jorku, która bada domniemane naruszenia praw człowieka i prowadzi kampanie na rzecz ich ochrony. Skupia się na ekonomicznych, społecznych i kulturowych prawach ludzi na całym świecie, a także broni międzynarodowej sprawiedliwości za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o Human Rights Watch. Ten artykuł zawiera kilka przydatnych informacji na temat ich działalności.

Human Rights Watch is an ngo

Human Rights Watch to międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Nowym Jorku, która opowiada się za ochroną praw człowieka i prowadzi badania dotyczące kwestii związanych z prawami człowieka. Działają w kwestiach praw człowieka od ponad trzydziestu lat i robią to do dziś. Głównym celem ich pracy jest położenie kresu łamaniu praw człowieka, szczególnie w miejscach, gdzie rząd jest represyjny, ale także w miejscach, gdzie istnieją wolne rynki i swobody polityczne.

Human Rights Watch dysponuje ogromnym budżetem i bliskimi związkami z rządami państw zachodnich, ma też znaczne wpływy w instytucjach międzynarodowych. Pomimo imponującego budżetu i wpływów, jakość jej publikacji jest podejrzana, zwłaszcza fakt, że ich publikacje są stronnicze wobec Izraela. Finansowanie Human Rights Watch nie jest przejrzyste, ale pochodzi między innymi z Open Society Institute, Fundacji Forda i Oak Foundation. Grupy te zapewniają Human Rights Watch wsparcie i partnerstwo.

Prowadzi dochodzenia w sprawie podejrzenia łamania praw człowieka

Human Rights Watch prowadzi dochodzenia w sprawie podejrzenia łamania praw człowieka w ponad 70 krajach na całym świecie. W swoich dochodzeniach organizacja wykorzystuje różne metody zbierania informacji o naruszeniach praw człowieka. Badacze rozmawiają z osobami, które mają bezpośrednią wiedzę na temat naruszeń praw człowieka, współpracują z lokalnymi ekspertami i aktywistami. Ich ustalenia są następnie publikowane w raportach. Organizacja prowadzi dochodzenia w sprawie naruszeń praw człowieka na całym świecie od 1988 roku, a jej raporty są uznawane za wiarygodne źródła informacji na temat praw człowieka.

Narzędzia kryminalistyczne były wykorzystywane przez badaczy Human Rights Watch do zbierania dowodów w swoich śledztwach. Grupa wykorzystała narzędzia kryminalistyczne do udokumentowania przestępstw w innych krajach, w tym w USA, aby udowodnić, że istnieją rasowe dysproporcje w wyrokach dożywocia bez zwolnienia warunkowego dla nieletnich w USA. Wykorzystuje również rejestry płatności pacjentów ze szpitali w Burundi, aby udokumentować nieetyczne traktowanie pacjentów. Ponadto Human Rights Watch wykorzystuje zdjęcia satelitarne i współrzędne GPS, by wskazać nadużycia.

Koncentruje się na prawach ekonomicznych, społecznych i kulturowych

HRI współsponsoruje wydarzenie dotyczące COVID-19, nowo przyjętej Konwencji o prawach ludności rdzennej, skupiając się na jej wpływie na zmarginalizowane społeczności. Wydarzenie to jest częścią serii HRI COVID-19 i sprawiedliwość. Organizacja sponsoruje również webinarium na temat informacji i praw cyfrowych, w którym udział wezmą Adebayo Okeowo, kierownik programowy na Afrykę w WITNESS, Diego Naranjo, szef polityki w European Digital Rights, Maria Luissi, starszy specjalista ds. prawnych w Article 19 oraz Michael Pisa, Policy Fellow w Harvard Kennedy School.

Human Rights Watch posiada również status konsultanta w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, wykorzystując te pozycje do prowadzenia kampanii na rzecz poprawy poszanowania i egzekwowania praw ESC. Jej praca obejmuje identyfikację przyczyn i środków zaradczych dla wyzysku i naruszeń praw ESC oraz współpracę z lokalnymi organizacjami w terenie. Organizacja opowiada się również za lepszym dostępem do edukacji, sprawiedliwości i odszkodowań dla osób uciekających przed wyzyskiem i niewolnictwem.

Wspiera międzynarodową sprawiedliwość za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości

Nowy raport Human Rights Watch wzywa do większej odpowiedzialności za ofiary międzynarodowych okrucieństw. Wyszczególnia on pięć kluczowych obszarów dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, wskazując na potrzebę silniejszych dochodzeń i wsparcia dla sądów krajowych i hybrydowych. Ponadto raport podkreśla znaczenie ustanowienia międzynarodowego sądu dla ofiar ludobójstwa. W sprawozdaniu Human Rights Watch przedstawiono kroki niezbędne do postawienia sprawców przed sądem.

Raport czerpie z wieloletnich badań i dokumentacji innych organizacji prawniczych oraz prac terenowych prowadzonych przez Human Rights Watch. Na przykład, organizacja przejrzała izraelskie prawa, rządowe dokumenty planistyczne, oświadczenia urzędników i rejestry gruntów, aby zebrać dowody na zbrodnie popełnione przez rząd izraelski przeciwko Palestyńczykom. Raport bada również dowody potwierdzające zbrodnie przeciwko ludzkości i apartheid. Następnie napisała do premiera Izraela Benjamina Netanyahu, prosząc o jego perspektywę w tej sprawie.

Szkaluje państwo żydowskie

Amerykański Komitet Żydowski jest wściekły z powodu raportu Human Rights Watch szkalującego państwo żydowskie. Raport nie tylko nie odniósł się do apartheidu w RPA, ale także potępił Human Rights Watch za hipokryzję, gdy chodzi o Izrael. Komitet Żydowski poszedł jeszcze dalej, charakteryzując dyrektora wykonawczego Ken Rotha i autora raportu Omara Shakira jako antysemitów. Amerykański Komitet Żydowski wysunął nawet podobieństwa do dyskryminacyjnej polityki imigracyjnej Izraela.

List, napisany przez 25 żydowskich Demokratów w Izbie, jest kolejnym dowodem na to, jak antyizraelskie stanowisko organizacji jest parodią amerykańskiej społeczności żydowskiej. Napisano w nim między innymi: “Amerykańscy Żydzi chcą bezpiecznej żydowskiej przestrzeni, żydowskiego państwa i demokratycznego społeczeństwa.”

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *