Czy prawa człowieka są polityczne?

Czy prawa człowieka są polityczne?

Pytanie “Czy prawa człowieka są polityczne” może być trudne do odpowiedzi, ale jest to ważne pytanie do zbadania. W tym artykule przyjrzymy się politycznej koncepcji praw człowieka Rawlsa, argumentowi Jamesa Griffina za autonomią i agencją oraz traktatom międzynarodowym. Przyjrzymy się również konfliktowej naturze praw człowieka, w tym niedawnej sprawie zniesienia kary śmierci w Unii Europejskiej.

Z przyjemnością dzielimy się materiałem, który powstał dzięki współpracy z mocpomagania.pl

Rawlsowska polityczna koncepcja praw człowieka

Polityczna koncepcja praw człowieka została po raz pierwszy wprowadzona przez Johna Rawlsa. Jej podstawowym założeniem jest określenie ról, jakie prawa człowieka odgrywają w jakiejś sferze politycznej, najczęściej w stosunkach międzynarodowych i polityce krajowej. Jest to krytyczna analiza obecnego stanu prawa i polityki międzynarodowej, a zwłaszcza roli praw człowieka w jej obrębie. Polityczna koncepcja praw człowieka Johna Rawlsa opiera się na jego przekonaniu, że prawa człowieka mają zarówno charakter indywidualny, jak i społeczny.

John Rawls w swojej politycznej koncepcji praw człowieka kładzie nacisk na równość. Uznał on, że społeczeństwo nie może uniknąć nierówności, które wynikają z cech dziedzicznych, klasy społecznej, osobistej motywacji i szczęścia. W takim przypadku sprawiedliwe społeczeństwo powinno dążyć do minimalizacji nierówności w obszarach, w których może działać. Zasada ta sugeruje, że osoby ubogie powinny mieć prawo do najlepszych miejsc pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym do płacy minimalnej i dochodu gwarantowanego.

Argument Jamesa Griffina za prawami człowieka opartymi na agencji i autonomii

W swojej książce Griffin argumentuje, że prawa człowieka są ugruntowane w osobowości. Osobowość jest istotnym aspektem życia, a zatem prawo do życia jest ważne. Jednak prawa człowieka nie są w pełni oparte na osobowości, nawet jeśli pogląd Griffina na prawa jest pod pewnymi względami konserwatywny. Jeśli prawa mają być oparte na osobowości, prawa jednostek powinny być uniwersalne, a nie ograniczone do Stanów Zjednoczonych czy Europy.

Argumentując, że prawa człowieka opierają się na agencji normatywnej, Griffin twierdzi również, że człowiek powinien posiadać pozytywne cechy. Prawa człowieka mają chronić naszą zdolność do dążenia do godnego życia. Nie rozważa on jednak poważnie innych rachunków możliwości. Na przykład ignoruje dziesięć centralnych ludzkich zdolności Nussbaum (2000), które skupiają się na rzeczywistych zdolnościach.

Traktaty międzynarodowe

Kluczowym celem traktatów międzynarodowych jest ochrona i promocja praw człowieka wrażliwych populacji na całym świecie. Traktaty te promują niedyskryminację, sprawiedliwy proces i prawo do godnego poziomu życia. Na szczęście, wiele traktatów dotyczących praw człowieka jest zgodnych z istniejącym prawem USA. Oto kilka przykładów traktatów międzynarodowych i praw człowieka. I pamiętaj, że choć traktaty te mają przede wszystkim chronić prawa człowieka, to mają również promować ludzką godność i równość.

Problem polega na tym, że traktaty międzynarodowe nie zapewniają odpowiedniej ochrony wszystkich praw człowieka. Niektóre traktaty są tak niejasne i źle sformułowane, że nie można ich wyegzekwować, a inne nie mają żadnych mechanizmów egzekwowania. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku traktatów dotyczących praw człowieka, które są sporządzane przez państwa nieposiadające konstytucji. Co więcej, niektóre traktaty nie chronią nawet podstawowych praw danej osoby. Dlatego prawa danej osoby mogą zostać naruszone, nawet jeśli nie ma ona prawa pozwać państwa.

Konflikty praw

Do naruszeń praw człowieka często dochodzi w czasie konfliktów. Dział Kryzys i Konflikt dokumentuje naruszenia praw człowieka i działa na rzecz ochrony i promocji tych praw w czasie konfliktu. Dział ten zajmuje się tematami od przymusowej migracji po zmiany klimatyczne. Bada również, jak środki bezpieczeństwa naruszają prawa człowieka. Dział wykorzystuje raporty śledcze, komunikację strategiczną i inne środki, by wpływać na decydentów i chronić prawa człowieka. Praca oddziału pomaga położyć kres naruszeniom praw człowieka.

Naruszenia praw obywatelskich i politycznych są zwykle łatwiejsze do zidentyfikowania jako przyczyny konfliktu, natomiast naruszenia praw społecznych i ekonomicznych często służą jako katalizatory gwałtownych konfliktów. Na przykład represje rządowe są pierwotną przyczyną gwałtownych konfliktów, a także mogą być jednym z czynników wyzwalających konflikt. Kiedy te prawa są naruszane, ludzie często nie mogą dochodzić sprawiedliwości. To utrudnia im dostęp do sprawiedliwości poprzez proces polityczny.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *