Prawa człowieka dla osób LGBTIQ

Prawa człowieka dla osób LGBTIQ

Prawa człowieka osób LGBTIQ są ważnym zagadnieniem, szczególnie dla osób dotkniętych dyskryminacją prawną. Istnieje wiele krajów, w których dyskryminacja osób LGBTIQ jest powszechna i szalejąca. Jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje kroki, aby pomóc w walce z tym problemem. Ostatnio przyjęła ona rezolucję potępiającą łamanie praw człowieka wobec osób LGBT. Zamierza również zlecić przygotowanie raportu na temat wyzwań stojących przed osobami LGBT na całym świecie.

Praca Amnesty International na rzecz praw osób LGBTIQ

Amnesty International to organizacja non-profit, która działa na całym świecie na rzecz ochrony praw człowieka osób LGBT. Jej praca skupia się na prawach człowieka i międzynarodowych standardach. Jej program dotyczący praw LGBTIQ, OUTfront, zwalcza nadużycia wobec osób LGBT na całym świecie. Zwiększa świadomość społeczną na temat międzynarodowych naruszeń praw człowieka i opowiada się za polityką i prawem chroniącym prawa człowieka. Wzmacnia również więzi pomiędzy Amnesty International a społecznością LGBT.

Praca Amnesty International w zakresie praw LGBTQ obejmowała ustanowienie IGLHRC i wspieranie społeczności LGBTIQ w RPA. Wspierała również ruch na rzecz praw gejów w Iraku, publikując przełomowe raporty. IGLHRC prowadziła również kampanię na rzecz zakończenia hospitalizacji psychiatrycznej osób LGBTIQ.

Pomimo ostatnich sukcesów, praca organizacji na rzecz praw osób LGBTIQ jest jeszcze daleka od zakończenia. W grudniu UNHQ zorganizowała wydarzenie dotyczące kosztów ekonomicznych praktyk wykluczających. Według Banku Światowego, fiskalny koszt wykluczenia LGBT wynosi nawet 5% PKB. Wydano filmik kampanii Free & Equal, a także LGBT Inclusions Index. Działania te mają na celu zmianę myślenia poprzez dane.

Ponadto, agenda praw LGBTIQ+ postępuje w niektórych krajach obu Ameryk. Program ten skupia się na zakończeniu kryminalizacji związków osób tej samej płci, zwalczaniu dyskryminacji, zagwarantowaniu tożsamości płciowej oraz uznaniu równości w małżeństwie i adopcji. W wielu krajach osoby LGBTI+ są celem prześladowań, przemocy, a nawet śmierci. Ich prawa są łamane codziennie. Ponadto ci, którzy zabierają głos w ich obronie, są często bezkarnie prześladowani.

Amnesty International przyczyniła się do postępu w sprawie praw osób LGBTIQ. Kampanie organizacji doprowadziły do przełomowych zmian na świecie. Kampania na rzecz ochrony gejów na Tajwanie doprowadziła do tego, że kraj ten stał się pierwszym azjatyckim państwem, które zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci. Jej działania wpłynęły również na uchwalenie nowych praw w Norwegii, Danii i Grecji.

Łamanie praw człowieka wobec osób LGBTIQ

Mechanizmy praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych wielokrotnie zgłaszały obawy dotyczące łamania praw człowieka wobec osób LGBTIQ na całym świecie, a kilku Wysokich Komisarzy Praw Człowieka wyrażało podobne obawy przez dziesięciolecia. Jednak ochrona osób LGBTIQ nie musi wymagać uchwalenia nowych przepisów dotyczących praw człowieka. Międzynarodowe prawo praw człowieka już wymaga od państw ochrony praw człowieka wszystkich ludzi, w tym osób LGBTIQ.

Kanada jest zaangażowana w zwalczanie naruszeń praw człowieka i stoi po stronie społeczności LGBTIQ na całym świecie. Jesteśmy zobowiązani do ochrony tych osób i ich rodzin. Wierzymy, że prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne i że każdy powinien mieć równy dostęp do podstawowych praw. Popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która stwierdza, że istoty ludzkie rodzą się wolne i mają prawo do wszystkich swoich podstawowych praw. Międzynarodowe prawo praw człowieka promuje również równość i niedyskryminację.

Łamanie praw człowieka wobec osób LGBTIQ jest powszechne i może obejmować przemoc fizyczną, dyskryminację ekonomiczną oraz dyskryminację osób LGBT. Rada Praw Człowieka ONZ poparła tę rezolucję, która potępia dyskryminację osób LGBT na całym świecie. Rezolucja wzywa do zwiększenia międzynarodowych działań przeciwko homofobicznym prawom i innym formom dyskryminacji osób LGBT.

Łamanie praw człowieka wobec osób LGBTIQ jest powszechne i nieproporcjonalne. W wielu przypadkach te dyskryminacje i przemoc są motywowane uprzedzeniami i dyskryminacją. To nierówne traktowanie może być szkodliwe, a nawet śmiertelne. Na przykład, osoby LGBTI są nękane i bite na ulicach. W rzeczywistości przemoc wobec osób trans i innych osób interseksualnych pochłonęła trzysta sześćdziesiąt dziewięć istnień ludzkich w okresie od października 2017 roku do września 2018 roku. Osoby transpłciowe są również często zmuszane do poddawania się inwazyjnym operacjom, które mogą prowadzić do skutków ubocznych na całe życie.

Stany Zjednoczone są zaangażowane w zwalczanie naruszeń praw człowieka wobec osób LGBTIQ na całym świecie. Rząd Stanów Zjednoczonych musi podjąć wysiłki w celu ochrony ich praw i promowania niedyskryminacji, a także zaciągnąć pomoc sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Dyskryminacja prawna osób LGBTIQ w wielu krajach

Pomimo wysiłków zmierzających do wyeliminowania dyskryminacji prawnej, osoby LGBTIQ nadal spotykają się z prześladowaniem i przemocą w wielu krajach. Ta dyskryminacja może prowadzić do wykluczenia, co ma szkodliwe skutki dla osób LGBT, ich społeczności i gospodarki. Do dziś osiem krajów nadal penalizuje homoseksualizm karą śmierci. Oprócz tych krajów, kilka podmiotów niepaństwowych stosuje karę śmierci. Na przykład w Mauretanii kara śmierci może być stosowana na mocy prawa szariatu. Na szczęście w innych krajach, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, kara śmierci za homoseksualizm nie jest orzekana.

Choć nie oznacza to, że w danym kraju nie obowiązują prawa przeciwko zachowaniom osób tej samej płci, świadczy to o tym, jak daleko kraje zaszły w ochronie praw osób LGBTQ+. Ponadto tylko pięć państw wyraźnie gwarantuje równość ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Jest to niepokojące, ponieważ ograniczanie praw dla jednostek może prowadzić do łamania praw LGBT.

W ostatnich latach kilka krajów zmieniło swoje prawo. Bhutański kodeks karny został niedawno zmieniony, aby nie kryminalizować już homoseksualizmu. Tymczasem indyjski Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy zarówno orzekły za dekryminalizacją homoseksualizmu w 2018 roku. Tymczasem w Angoli prezydent podpisał nowy kodeks karny, który zezwala na związki tej samej płci i zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Wyniki badania pokazują, że osoby LGBTIQ napotykają szereg niebezpieczeństw, jeśli chodzi o ich zdrowie i samopoczucie. Nie tylko są narażone na dyskryminację, ale mogą również spotkać się z krzywdą fizyczną, w tym złym stanem zdrowia, a nawet śmiercią, co jest ostatecznym naruszeniem praw człowieka.

Chociaż prawa osób LGBTI poczyniły postępy w niektórych rejonach świata, nadal nękają je powszechne prześladowania i stygmatyzacja. W 73 krajach homoseksualizm jest przestępstwem, a kary wahają się od więzienia do kary śmierci. Pomimo tego, wiele państw wzmocniło swoje prawa i polityki, aby chronić obywateli LGBTIQ.

W rezultacie osoby LGBTI doświadczają gorszych wyników w nauce, wyższych wskaźników bezrobocia oraz nieodpowiedniego dostępu do usług zdrowotnych i finansowych. Są również prawdopodobnie nadreprezentowane wśród najniższych 40 procent populacji. W Serbii badanie przeprowadzone przez Bank Światowy wykazało, że dyskryminacja osób LGBTIQ spowodowała gorsze wyniki społeczno-ekonomiczne. U osób, które doświadczyły dyskryminacji, wskaźnik zagrożenia ubóstwem wzrósł z szesnastu do dwudziestu procent.

Zasoby Amnesty dla osób LGBTIQ

IGLHRC stała na czele działań na rzecz praw człowieka dla społeczności LGBTIQ, osiągając znaczące rezultaty dla osób dotkniętych dyskryminacją i uprzedzeniami. Pracowała nad zwiększeniem świadomości na temat praw LGBTIQ w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Organizacja przeprowadziła warsztaty z działaczami praw człowieka w RPA, Argentynie, na Węgrzech, w Nikaragui, Rumunii i Tajlandii oraz przeprowadziła badanie na temat konsekwencji homofobii sponsorowanej przez państwo w Afryce.

IGLHRC pomogła również społeczności gejów i lesbijek w Zimbabwe przygotować raport cieni dla ONZ, przez dwa lata wspierała zagrożone osoby LGBTIQI w Iraku, a także opublikowała przełomowe briefingi. Ponadto, współkoordynowała pierwszą w historii delegację LGBTIQ do Afryki.

Ruch LGBTI poczynił postępy na całym świecie, a Amnesty wspiera aktywistów na całym świecie, produkując zasoby służące zwiększeniu świadomości na temat praw LGBTI. Między innymi Amnesty stworzyła zestawy narzędzi rzeczniczych dla aktywistów LGBTI w Afryce Subsaharyjskiej. Inna seria zasobów skupia się na kryminalizacji seksualności i reprodukcji.

IGLHRC monitoruje naruszenia praw człowieka na całym świecie. Jej raport z okazji Dnia Praw Człowieka zawiera informacje o nadużyciach wobec osób LGBTIQ. Publikuje również coroczny raport o stanie praw człowieka na świecie. Ważne jest, aby przed ujawnieniem się znać krajobraz kulturowy i prawny danego kraju. Ważne jest również, aby mieć system wsparcia podczas ujawniania się za granicą.

IGLHRC była pionierem w zapewnianiu praw osób LGBTIQ. Odegrała kluczową rolę w pomocy w pierwszej w historii sprawie azylowej dotyczącej orientacji seksualnej w USA. Była również kluczowa w przekonaniu Departamentu Stanu USA do włączenia osób LGBTQ do ich corocznych raportów dotyczących praktyk w zakresie praw człowieka. IGLHRC pomogła również zapewnić włączenie kwestii lesbijskich do IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie.

Społeczność LGBTIQ na przestrzeni dziejów stawiała czoła wielu wyzwaniom. W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano wiele postępów. W zeszłym roku aktywiści na Jamajce z powodzeniem zorganizowali imprezę Montego Bay Pride. W tym samym roku Minister Sprawiedliwości wezwał do tolerancji i wsparcia prawa osób LGBT do pokojowego wyrażania siebie. Tymczasem maltański parlament przytłaczającą większością głosów zatwierdził ustawę chroniącą prawa osób transseksualnych. W Irlandii poprawka do konstytucji pozwoli parom tej samej płci na równy dostęp do małżeństw cywilnych.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *